VvE Dossiers

Vereenvoudiging wet- en regelgeving

Het appartementsrecht is sterk verouderd. Er zijn diverse model-reglementen in omloop. Dat werkt niet effectief. Daarom pleit VvE Belang voor modernisering van de ‘spelregels’. Met andere woorden: er moet een regeling komen die geldt voor alle splitsingen in Nederland. Dus voor alle appartementencomplexen met een VvE.

Een paar voorbeelden: stemmen per e-mail, mogelijkheden om kleine VvE’s samen te voegen tot één grote VvE om de slagkracht te vergroten etc.

 

Subsidies op zonnepanelen

Appartementencomplexen met een groot dak zijn bij uitstek geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Dat levert de eigenaren voordeel op, en het is goed voor het milieu.

Probleem is dat subsidies voor het plaatsen van zonnepanelen niet bereikbaar zijn voor VvE’s: die vallen niet in de categorie ‘particulieren’.

VvE Belang spant zich in om ook voor VvE’s de subsidie op en de financiering van zonnepanelen (en andere energiebesparende maatregelen) mogelijk te maken.

Warmtewet

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht geworden. Dat betekent dat VvE´s met blokverwarming met deze nieuwe regelgeving te maken krijgen. De VvE wordt gezien als warmteleverancier en dient zich als zodanig bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM)te melden. De ACM houdt toezicht op de naleving van de Warmtewet en stelt jaarlijks de maximumprijs voor de levering van warmte vast.

VvE Belang is van mening dat het goed is dat de consument beschermt wordt tegen exploitanten van grote lokale warmtenetten. Wij vragen ons echter in goede gemoede af of deze wet ook van toepassing moet zijn op de VvE met blokverwarming en spannen ons in om de problemen voor de VvE bij de minister aan te kaarten.