Vereenvoudiging wet- en regelgeving

Het appartementsrecht is sterk verouderd. Er zijn diverse model-reglementen in omloop. Dat werkt niet effectief. Daarom pleit VvE Belang voor modernisering van de ‘spelregels’. Met andere woorden: er moet een regeling komen die geldt voor alle splitsingen in Nederland. Dus voor alle appartementencomplexen met een VvE.

Een paar voorbeelden: stemmen per e-mail, mogelijkheden om kleine VvE’s samen te voegen tot één grote VvE om de slagkracht te vergroten etc.

Op 27 maart 2013 vond er een Algemeen Overleg (AO) plaats met minister S.A. Blok en de Tweede Kamer over het functioneren van VvE’s. Dit AO was een vervolg op het in 2012 op verzoek van de Tweede Kamer verschenen Rapport van onderzoeksbureau Companen, waarin een update werd gegeven over het functioneren van VvE’s in
Nederland anno 2012..
 
Minister Blok heeft de Tweede Kamer toegezegd de uitvoering van twee onderzoeken te ondersteunen in samenwerking met Stichting VvE Belang, als belangenbehartiger van VvE’s en appartementseigenaars, namelijk:
 
- Modernisering en aanpassing/vereenvoudiging van wet- en regelgeving
- Het opschalen van kleine naar grotere VvE’s door middel van samenwerken en/of samenvoegen