POLITIEKE LOBBY 

VvE Belang heeft regelmatig contact met de landelijke overheid en met onze volksvertegenwoordigers. Het doel: belangenbehartiging van VvE's en appartementseigenaars, bijvoorbeeld door vereenvoudiging van wetten en regelgeving. Daardoor kunnen VvE's nóg beter functioneren! 

 

De Vereniging van Eigenaars staat sinds enige tijd volop op de politieke agenda. Ook de overheid ziet in hoe belangrijk goed functionerende VvE’s zijn. Goed onderhouden complexen zijn belangrijk voor het welzijn van de bewoners en voor het waardebehoud van de panden.

VvE Belang zit daarom regelmatig aan tafel bij politici en beleidsmedewerkers. Belangrijke onderwerpen zijn: vereenvoudiging van wet- en regelgeving, verlenging van de btw-verlaging en de mogelijkheid voor VvE’s om te profiteren van de subsidies voor energiebesparende maatregelen.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in politiek Den Haag.  Bij dossiers kunt u meer lezen over bepaalde onderwerpen.