Gratis Veilig Wonen Dag, kans op veiligheidsscan t.w.v. € 800,-

Geplaatst door Erik Beks (zekervandezaak) op 29-08-2018
NIEUWS >> ALGEMEEN (overal)

Op woensdag 3 oktober a.s. houdt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) de gratis Veilig Wonen Dag in De Reehorst in Ede. Dat gebeurt in samenwerking met de brancheverenigingen VERTAZ en VHS. Op deze dag (9.30-16.30 uur) kunt u kennis maken met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en met diverse producten waarmee u uw complex veilig maakt. Het CCV is aanwezig voor meer informatie over de wijze waarop u zich voorbereidt op de veilige wijk van de toekomst. Bovendien maakt u kans op een gratis veiligheidsscan voor uw VvE!

 “Een veilige wijk begint bij een goede basis, en het PKVW is het aangewezen instrument om  het fundament te leggen”, zegt Susanne Schat, adviseur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. “Het PKVW is een compleet pakket aan veiligheidsmaatregelen die het inbrekers 

moeilijk maken een woning binnen te dringen.

Maar het gaat natuurlijk niet alleen om inbraakveilige woningen. Voor veilig wonen is nu eenmaal méér nodig dan alleen goed hang- en sluitwerk. Het gaat bijvoorbeeld ook om adequate verlichting, veilige toegangen en overzichtelijke groenvoorziening rond het complex. Al die onderwerpen zijn belangrijk voor de VvE. Daarom is het een goed idee om ze op de agenda van de volgende ALV te zetten. De Veilig Wonen Dag geeft VvE-bestuurders en bewoners de nodige aanknopingspunten voor de veiligheid van hun complexen.”

Veiligheidsscan

De veiligheidsscan voor de VvE geeft antwoord op al uw vragen over inbraakveiligheid. Een adviseur van het PKVW geeft u ter plaatse technische en organisatorische adviezen. Die worden samengevat in een fotoverslag dat u na het bezoek van de adviseur ontvangt.

Zo’n scan, ter waarde van € 800, kunt u winnen tijdens de Veilig Wonen Dag!

Interesse? Meld u aan op www.politiekeurmerk.nl/veiligwonendag


 

Terug