Op weg naar een modern appartementsrecht

Geplaatst door Michiel Simons (michiel) op 20-08-2019
NIEUWS >> ALGEMEEN (overal)

De Werkgroep Modernisering Appartementsrecht NL werkt hard aan modernisering van de verouderde appartementenwet uit 1952. VvE Belang heeft de werkgroep mede opgericht en is met twee juristen vertegenwoordigd. Zij leverden een belangrijke inbreng bij de ontwikkeling van het Modelreglement 2017 én van de Wet verbetering functioneren VvE’s. Nu moet er een VvE-besluit komen.

 

In de afgelopen 67 jaar zijn diverse keren wijzigingen doorgevoerd in de wetgeving. Daardoor hebben we nu al vijf modelreglementen. Één ding hebben ze gemeen: ze zijn allemaal verouderd. De wetgeving rondom de VvE c.q. het appartementsrecht verdient daarom veel aandacht. Modernisering van het appartementsrecht is werk voor specialisten vanuit diverse vakgebieden. VvE Belang heeft het initiatief genomen om een werkgroep samen te stellen, die wordt ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Twee juristen van VvE Belang maken deel uit van de werkgroep.

Wet VvE

De werkgroep is de grondlegger van de Wet verbetering functioneren VvE’s, waarin onder andere is vastgelegd dat elke VvE een substantieel bedrag moet reserveren voor groot onderhoud. Dat kan op basis van een goed meerjarenonderhoudsplan of door elk jaar 0,5% van de herbouwwaarde aan het reservefonds toe te voegen. Op die manier is meer zekerheid gecreëerd dat VvE’s voldoende geld in kas hebben om het noodzakelijke onderhoud uit te voeren. Dat zorgt voor beter onderhouden complexen, die hun waarde behouden.

MR 2017

De werkgroep heeft een kritische bijdrage geleverd aan het Modelreglement 2017. In dat nieuwe reglement staan allerlei bepalingen over zaken waarvan 60 jaar geleden nog geen sprake was. Scootmobiels bijvoorbeeld, zonnestroominstallaties en laadpalen voor elektrisch rijden.

Modernisering

Daarmee is het doel van een moderner appartementsrecht nog niet bereikt. Immers: bijna alle VvE’s hebben te maken met een oud modelreglement, waardoor ze niet erg slagvaardig kunnen optreden. Daarom werkt de werkgroep hard aan een wetsvoorstel voor een ‘VvE-besluit’ waarmee alle VvE’s eenvoudiger besluiten kunnen nemen over voorstellen die ten goede komen aan het hele complex. Zo moeten bijvoorbeeld voorstellen over energiebesparing of de installatie van laadpalen voor elektrisch rijden met een gewone meerderheid kunnen worden genomen. Een VvE-besluit gaat boven het modelreglement, zodat alle VvE’s ervan kunnen profiteren.

Meer weten over de werkgroep? Klik hier

Terug