Transformatie van serviceflats.

Geplaatst door Administrator (admin) op 07-05-2015
NIEUWS >> ALGEMEEN (overal)
Ook in de 21e eeuw volop kansen voor de serviceflat.
 
De klassieke serviceflat, ontstaan in de jaren 60 en 70, heeft ook in de 21e eeuw volop kansen. Complexen kunnen profiteren van de vergrijzing, de veranderingen in de financiering van de langdurige zorg en de toenemende zelfstandigheid van ouderen. Het concept moet dan wel in een nieuwe jas gestoken worden. 
 
Serviceflats zijn een vorm van zelforganisatie avant la lettre door senioren die vonden dat ze het best af waren in een eigen woning met voorzieningen achter de hand. Samen namen ze, in de geest van de maatschappelijke ontwikkelingen, het initiatief voor een nieuwe gezamenlijke woonvorm; de serviceflat. In Nederland zijn ongeveer 500 complexen gebouwd, goed voor tezamen 55.000 service-appartementen. 
 
 
Wegwijs
 
Nog altijd trekt de formule van zelfstandig wonen met diensten belangstelling onder ouderen. Een eigen woonzorgvoorziening exploiteren is niettemin een uitdagende opgave. De publicatie maakt besturen en eigenaren van serviceflats wegwijs in ontwikkelingen in ‘hun markt’ en reikt hen strategieën aan voor een aantrekkelijk en toekomstbestendig woonzorgserviceproduct. Daarnaast bieden auteurs Tineke Lupi, Netty van Triest (Platform31) en Lennart Homan (TimesLab) handvatten voor gemeenten en provincies die met de problematiek van verouderde en leegstaande flats geconfronteerd worden.
 
Uit het rapport blijkt onder meer dat de formule van de traditionele serviceflat bouwkundig en organisatorisch verouderd is. Complexen moeten daarom een meerjarenbeleid gaan voeren dat gericht is op het moderniseren van het concept naar de wensen van hedendaagse ouderen: een levensloopbestendige woning, in een beschutte woonomgeving met een flexibeler georganiseerd en goedkoper servicepakket.
 
Advies
 
De auteurs geven in het laatste hoofdstuk een duidelijk advies aan besturen en eigenaren van serviceflats waarin onder meer de bedrijfsmatige aanpak, marktpositie en strategisch vastgoedbeleid aan de orde komen. Sleutel licht in het ombouwen van een organisatie die alles intern regelt en uitvoert voor haar bewoners naar een structuur die gebaseerd is op samenwerking met externe partijen. Service in de 21e eeuw is ouderen ontzorgen met geselecteerde diensten waar ze zelf uit kunnen kiezen. 
 
Terug