Voor welke woningen en gebouwen is een energielabel verplicht?

Geplaatst door Administrator (admin) op 15-01-2015
NIEUWS >> ALGEMEEN (overal)
Voor welke woningen en gebouwen is een energielabel verplicht?
 
Voor de meeste woningen en utiliteitsgebouwen (zoals kantoren, scholen of ziekenhuizen) is een energielabel bij verkoop of verhuur verplicht.
 
Gebouwen met verplicht energielabel
Het energielabel is verplicht bij de verhuur en verkoop van:
 
Woningbouw
woningen en appartementen;
woonwagens bedoeld voor permanent gebruik;
recreatiewoningen die meer dan 4 maanden per jaar worden gebruikt of met een verwacht energieverbruik van meer dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik;
gebouwen met onzelfstandige woonruimten (wordt als 1 gebouw doorgerekend).
Utiliteitsbouw
gezondheidszorggebouwen (klinisch en niet-klinisch);
overheidsgebouwen;
horecagebouwen;
kantoorgebouwen;
bedrijfsverzamelgebouwen;
bijeenkomstgebouwen (zoals schouwburgen);
sportgebouwen;
winkels.
Gebouwen waarvoor geen energielabel nodig is
Een energielabel is niet nodig voor de volgende gebouwen:
 
beschermde monumenten (volgens de Monumentenwet 1988 of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening);
woonboten;
gebouwen voor religieuze activiteiten (zoals kerken en moskeeën);
alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m2;
(agrarische) bedrijfspanden bedoeld voor opslag of bewerking (fabriekshallen);
tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen);
recreatiewoningen die minder dan 4 maanden per jaar worden gebruikt en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik;
gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (zoals schuren of garages).
 
Bron: Rijksoverheid
Terug