Welke partij kiest u als woningeigenaar?

Geplaatst door Sven (sven) op 01-03-2021
NIEUWS >> VOORLICHTING

Welke politieke partij behartigt uw belangen als woningeigenaar het best? Op www.kieswijzerwonen.nl van VBO, vereniging van makelaar en taxateurs, leest u wat de partijen van plan zijn met de woningmarkt. U kunt de KiesWijzerWonen invullen tot de dag van de Tweede Kamerverkiezingen: 17 maart a.s.


De verkiezingsuitslag van 17 maart a.s. bepaalt mede welk beleid er de komende vier jaar wordt gevoerd voor de woning- en hypotheekmarkt. Daarom is het belangrijk om te weten welke partij de belangen van de woonconsument het beste behartigt.

Voor de KiesWijzerWonen zijn zestien stellingen geformuleerd; van hypotheekrenteaftrek en verhuurdersheffing tot aan het gasloos en duurzaam maken van bestaande woningen en nieuwbouw. De partijprogramma’s en de impact die deze op de woningmarkt kunnen hebben, zijn leidend geweest bij het formuleren van de stellingen. De volgende politieke partijen hebben meegewerkt aan de KiesWijzerWonen: VVD, CDA, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, SP, PvdD, FvD, PVV en DENK. Na het invullen van de KiesWijzerWonen ziet u in een overzicht welke deelnemende politieke partij het beste opkomt voor uw woonwensen en woonbelangen.

Resultaten
In de periode tot 17 maart worden de resultaten door VBO gedeeld, zodat u desgewenst de stand van zaken kunt volgen. Na de verkiezingen zal VBO de eindresultaten van de KiesWijzerWonen afzetten tegen de verkiezingsuitslag. De eindresultaten worden meegenomen in de gesprekken die VBO in de formatie met de diverse politieke partijen voert.

Klik hier voor de KiesWijzerWonen

Terug