DE KASCOMMISSIEGIDS VOOR DE VVE

De praktische hulp voor de kascommissie die de jaarrekening van een Vereniging van Eigenaars effectief en efficiënt wil controleren.

 

Fouten in de jaarrekening kunnen direct doorwerken in de portemonnee van de appartementseigenaren. Deze Kascommissiegids geeft tips om fouten (en fraudes) tijdig te signaleren en te voorkómen. Alle financiële regels voor de VvE staan overzichtelijk gerangschikt. Dat maakt het boek onmisbaar voor kascommissies, maar ook voor bestuurders en administrateurs van VvE's. Stap voor stap krijgt u uitleg bij elke post van de jaarrekening. U leest hoe u de posten controleert en wat de aandachtspunten zijn. Met de handige checklist kunt u direct aan de slag!

De auteur is erin geslaagd de theoretische controleprincipes en wettelijke voorschriften te vertalen naar een praktische controleaanpak. Die is ook begrijpelijk voor kascommissieleden met weinig financiële of administratieve kennis. De theorie is direct toepasbaar in de praktijk van alledag.

BESTELLEN

U bestelt het boek 'De Kascommissiegids voor de VvE' door € 19,85 (inclusief verzendkosten en 6% btw) over te maken op rekening NL97 RABO 0163 8364 50, t.n.v. VvE Belang Service B.V. te Oosterhout onder vermelding van 'Kascommissiegids'.

Bent u aangesloten bij VvE Belang? Dan betaalt u geen € 19,85 maar slechts € 15,-.

Bankiert u elektronisch? Vermeld dan uw adresgegevens bij uw bestelling, zodat wij u het boek snel toe kunnen sturen.