DE VVE EN DE RECHTER

in Nederland zijn de meeste zaken prima geregeld, dankzij een grote hoeveelheid wetten en regels. Dat zorgt ook wel eens voor verwarring. Er is niet één rechter, maar ons land telt veel rechters en diverse gerechtelijke instanties. Voor veel mensen is het vaak vaak een zoekplaatje bij welke rechter ze moeten zijn.
Wat is eigenlijk een kantonrechter? Wat is de functie van de Raad van Arbitrage en van een geschillencommissie? Wat is de taak van een administratieve rechter?
Hoe verloopt een rechtszaak, en wat zijn de kosten daarvan?

 

In dit boek worden al deze vragen beantwoord. Het geeft ook een overzicht  van ons rechtsstelsel en van de meest voorkomende regels en geschillen waarmee een VvE te maken kan krijgen. Ook de wettekst over het appartementsrecht is in het boek opgenomen. Achterin vindt u modellen en voorbeelden, zoals een dagvaarding en een verzoekschrift. 'De VvE en de Rechter' (223 pagina's) is een handig naslagwerk voor de voorzitter, de bestuurder/administrateur, de rechtshulpverlener en alle anderen die met het appartementsrecht te maken hebben.

BESTELLEN

U bestelt de nieuwste druk van ‘De VvE en de Rechter’ door € 27,- (inclusief verzendkosten en btw) over te maken op rekening NL97 RABO 0163 8364 50, t.n.v. VvE Belang Service B.V. te Oosterhout onder vermelding van ‘De VvE en de Rechter’.

Bent u aangesloten bij VvE Belang? Dan betaalt u geen € 27,- maar slechts € 20,50.

Bankiert u elektronisch? Vermeld dan uw adresgegevens bij uw bestelling. Dan kunnen wij u het boek snel toesturen.