HET HANDBOEK VOOR DE VVE

Het 'Handboek voor de VvE' met onmisbare basisinformatie voor iedere appartementseigenaar.

 

In dit handboek vindt u alle informatie over de splitsingsakte, het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de VvE en de verzekeringen, het Kadaster, het stemrecht, de aansprakelijkheid, het meerjarenonderhoudsplan, subsidies en fiscale zaken.

U krijgt ook praktische informatie over zaken waarmee u te maken krijgt als u in het bestuur van uw VvE zit: de aankondiging van een vergadering met de agenda, volmachten, de presentielijst, de balans en de exploitatierekening, de notulen en het meerjarenonderhoudsplan.

Het Handboek voor de VvE is hét naslagwerk voor iedere appartementseigenaar!

BESTELLEN

U bestelt ‘Het Handboek voor de VvE’ door € 20,- (inclusief verzendkosten en btw) over te maken op rekening 
NL97 RABO 0163 8364 50 , t.n.v. VvE Belang Service B.V. te Oosterhout onder vermelding van ‘Handboek VvE’.

Bent u aangesloten bij VvE Belang? Dan betaalt u geen € 20,- maar slechts € 15,-.

Bankiert u elektronisch? Vermeld dan uw adresgegevens. Dan kunnen wij u het handboek snel toesturen.