ONDERSTEUNING OVERHEDEN

Gemeenten hebben belang bij een optimale particuliere woningvoorraad. Actieve, gezonde VvE's zijn daarbij een belangrijk aandachtspunt. Verenigingen van Eigenaars doen in toenemende mate een beroep op de (deel)gemeente. Zij hebben veel vragen over het appartementsrecht, over activering van hun VvE en over energiebesparing. De gemeente beschikt echter lang niet altijd over voldoende kennis en expertise om de VvE op weg te helpen

VvE Belang ondersteunt de gemeente bij deze belangrijke taak. De mogelijkheden zijn talrijk.

Zo organiseert VvE Belang - samen met de gemeente en met marktpartijen - voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen over actuele onderwerpen: het activeren van een slapende VvE, de rol en de taakverdeling binnen de VvE als het gaat om de besluitvorming, rechten en plichten die horen bij het bewonen van een appartement, en natuurlijk: energiebesparing.  

Maatwerk voor een enkele VvE, de vormgeving van een inlooppunt voor belangstellenden, of klein- of grootschalige bijeenkomsten: VvE Belang is uw partner als u waarde hecht aan goed functionerende Verenigingen van Eigenaars.

Voor meer informatie: telefoonnummer 0162 469120.