Airbnb, B&B en/of appartement verhuren

Als eigenaar mag u uw appartement meestal wel verhuren aan een huishouden dat (langdurig) in het appartement wil gaan wonen.

Anders wordt het als u het appartement een aantal keren per jaar korte tijd wilt verhuren. Dat mag meestal niet. Waarschijnlijk staat in het splitsingsreglement een verbod op kortdurende verhuur zoals gebruik als pension of kamerverhuur.

Bestemming

De bestemming speelt ook een rol. Als de bestemming ‘woonruimte’ of ‘woning’ is, dan mag u het appartement misschien wel voor korte tijd verhuren aan familie of vrienden.

Wilt u een appartement kopen om het later te verhuren? Bijvoorbeeld als Airbnb of als bed & breakfast? Ga dan na of dat wel mag volgens het splitsingsreglement.

Airbnb of logies aanbieden kan worden gezien als bedrijfsmatige exploitatie. Als u het appartement vaak tegen betaling voor korte tijd verhuurt, is er geen sprake van wonen. Toeristen wonen immers niet in uw appartement; ze verblijven er even.

Als er een conflict is, zal uiteindelijk de rechter moeten beslissen of kortdurende verhuur in uw VvE is toegestaan.

Klachten

De eigenaar-bewoner kan bij overlastklachten terecht bij het bestuur of de beheerder van de VvE. Die spreekt de betreffende eigenaar aan. Als de overlastveroorzaker een huurder is, kan de VvE de verhurende eigenaar aanspreken. Ze kan ook rechtstreeks naar de huurder stappen. De VvE moet ervoor zorgen dat de overlast wordt opgelost, want eigenaars en huurders mogen elkaar geen onredelijke hinder toebrengen.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox