VvE energiebesparing: Financiering en subsidies

Hoe kunnen we energiebesparende maatregelen nemen voor ons complex? Wat zijn de mogelijkheden qua financiering en subsidie? VvE Belang zet de mogelijkheden van financiering voor u op een rij. 

Lees meer
Juridische Vraag van de maand: de AVG

Bij onze helpdesk komen maandelijks honderden vragen binnen. We selecteren voor u elke maand de meest opvallende en geven ook het antwoord. 

Lees meer
Vacature: ervaren secretaresse (40u/week)

Voor versterking van onze secretariaat, waar 3 medewerkers werkzaam zijn,  zijn wij op zoek naar een ervaren secretaresse  (40u/week)

Lees meer
Tweedaagse vakopleiding VvE-bestuur en VvE beheer

U wilt goed beslagen ten ijs komen bij het bestuur en beheer van uw VvE. Natuurlijk hoeft u geen jurist of bouwkundige te zijn, maar een stevige juridische en bouwkundige basis is voor iedere VvE-bestuurder en -beheerder onmisbaar. Meld u aan voor de tweedaagse Vakopleiding VvE-bestuur en – beheer. 

Lees meer
De VvE valt niet onder de reikwijdte van de Warmtewet

Zowel de Tweede als de Eerste Kamer is eruit: de VvE valt in de meeste gevallen niet onder de reikwijdte van de Warmtewet. Ook zijn diverse voorwaarden verbeterd. Dat is gunstig voor de VvE want die wordt in de nieuwe wet dus niet gezien als leverancier van warmte. Dus: correctiefactoren mogen weer en de VvE-leden hoeven bij storing geen vergoeding aan zichzelf te betalen. Dat scheelt een flinke hoeveelheid administratie. De lobby van een aantal partijen, waaronder VvE Belang, heeft dus succes gehad!

Lees meer
Cameratoezicht en AVG

Dit voorjaar mochten we enige duizenden VvE-bestuurders verwelkomen op de korte AVG-cursussen. Uit de reacties die we ontvingen, blijkt dat de meeste deelnemers enthousiast aan de slag zijn gegaan met het stappenplan dat we hebben ontwikkeld. Maar er blijven natuurlijk altijd nog vragen over als het gaat om heel specifieke onderwerpen. Een voorbeeld: camera’s ophangen in uw appartementencomplex; mag dat zomaar?

Lees meer
VvE Belang helpt verenigingen van eigenaars met de AVG

Vanaf 25 mei a.s. moeten alle organisaties die persoonsgegevens registreren gaan voldoen aan de AVG. Dit heeft grote gevolgen voor alle verenigingen van eigenaars (144.000) in Nederland.

Lees meer
Vacature ervaren Taxateur/bouwkundige

Voor versterking van onze productgroep ‘Onderhoud, Wonen & Energiebesparing’ zijn wij op zoek naar een ervaren taxateur/bouwkundige.

Lees meer
VvE-Zonnecoach helpt Vereniging van Eigenaren met verduurzamen
Enpuls, onderdeel van Enexis Groep, en belangenorganisatie VvE Belang starten vandaag met de VvE Zonnecoach. De VvE Zonnecoach helpt om samen met VvE’s en appartementeigenenaren zonnepanelen op het VvE-dak te krijgen. Hierbij treedt de onafhankelijke zonnecoach op als begeleider gedurende het gehele traject, dus van intake tot eindcontrole.
Lees meer
Gemiste kansen in het Modelreglement 2017 voor de VvE

VvE Belang is blij dat het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 2017 recent verschenen is. De belangenorganisatie voor de VvE en de appartementseigenaar constateert dat een aantal elementen zeker meerwaarde bieden, zoals de aandacht voor de Wmo-voorzieningen en voor laadinfrastructuur.

Lees meer
VvE Belang lanceert tool om problemen binnen VvE uit te bannen

VvE Belang presenteert vandaag haar online voorlichtingsplatform ‘Thuis in de VvE’ dat het functioneren van complexen met zowel huurders als eigenaren moet versoepelen, machtsmisbruik van grooteigenaren binnen deze complexen moet tegen gaan en de dialoog tussen huurders en eigenaren moet vergemakkelijken

Lees meer
Gebruik lift bij brand kan, zij het onder voorwaarden

Een lift is bij brand in een seniorencomplex vaak de meest veilige én enige vluchtweg voor een oudere die niet in staat is om zelf via een trap te vluchten”.

Lees meer
Nog miljoenen subsidiegeld beschikbaar voor appartementseigenaren

De pot met subsidiegeld voor het nemen van energiebesparende maatregelen is vrijwel leeg voor de particuliere huiseigenaar, maar voor verenigingen van eigenaars (vve’s) en individuele appartementseigenaren is er nog volop geld beschikbaar.

Lees meer
Salderingsregeling voor particulieren verlengd tot 2023!

Lees de kamerbrief over de salderingsregeling

Lees meer
Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel verbetering functioneren VvE's

VvE Belang is blij dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met de ‘‘Wet verbetering verenigingen van eigenaars’ (Wvvve)

dat de werking van Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) dient te verbeteren. 

Lees meer
VvE's steeds vaker overhoop door Airbnb

Airbnb levert steeds meer gedoe op binnen Verenigingen van Eigenaars (VvE). Dat meldt de organisatie VvE Belang.

Lees meer
Nieuw Erfpachtstelsel
Lees meer
Bij woning VvE’s verplicht afstorten in het onderhoudsfonds

IVBN en VvE Belang zijn van mening dat het goed is dat alle bij een woning-VvE betrokken eigenaren ook feitelijk ieder jaar afstorten in het VvE onderhoudsfonds.

Lees meer
VvE Belang opent crowdfunding platform voor geld lenen onderhoud

Belangenorganisatie VvE Belang lanceert een platform voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's) die onderling geld willen lenen of investeren voor onderhoud. Dit maakt VvE Belang bekend op het jaarcongres vandaag in Nieuwegein.

Lees meer
Binnen 8 jaar moeten alle daken in Nederland asbestvrij zijn. Wees op tijd!

Sinds 1993 is het in Nederland verboden om asbest te gebruiken in de bouw. In de jaren daarvoor werd asbest op grote schaal gebruikt, vooral in de productie van golfplaatdaken van schuren in de agrarische sector. 

Lees meer
Verbod op asbestdaken

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gevaren van blootstelling aan asbest.

Lees meer
Kamerbrief over energiebesparing
Lees meer
Rubriek 'Meest gestelde vragen' uitgebreid

De rubriek "Meest gestelde vragen" is aangevuld met veel nieuwe vragen en antwoorden.

 

Lees meer
Subsidie maakt verduurzamen VvE’s aantrekkelijk

Verenigingen van eigenaars en individuele appartementseigenaren kunnen vanaf 15 september 2016 subsidie aanvrag

envoor het aanbrengen van isolatie van hun gebouw.

Lees meer
Onderzoek! Hoe denkt uw VvE over het opzetten van een VvE Kredietunie

VvE Belang wil graag weten hoe uw VvE denkt over het opzetten van een VvE Kredietunie.
Onze vraag is: “Op welke wijze en onder welke voorwaarden kan of wil uw VvE participeren?”

Lees meer
VvE Belang klantentevredenheidsonderzoek 2016, doe mee!

VvE Belang klantentevredenheidsonderzoek 2016

Lees meer
Brochure: 12 visies op wonen zonder aardgas

Download de brochure waaraan VvE Belang ook een bijdrage heeft geleverd!

Lees meer
Verwachting wetswijziging "Verbeteren functioneren VvE's" na parlementaire behandeling in 2017
Lees meer
CBS onderzoek geeft voor het eerst duidelijk beeld van VvE’s in Nederland
Lees meer
VvE Belang: “Beperk macht grooteigenaar binnen VvE”

Zo’n 72% van alle koopappartementen zijn onderdeel van een gemengd complex. Dit zijn verenigingen van eigenaars waarin zowel appartementseigenaren wonen als huurders.

Lees meer
Bijna drie kwart Verenigingen van Eigenaren in Randstad

Lees het hele artikel

Zonnestroom dankzij postcoderoosregeling

Zonnestroom dankzij postcoderoosregeling

Geen zonnepanelen op het eigen dak van VvE Het Raedthuys in Zwijndrecht, en tóch zonnestroom:  van de panelen op het dak van het gemeentehuis. Dankzij de postcoderoosregeling profiteren de deelnemers van de coöperatie Zon op Zwijndrecht van een mooi rendement. VvE Belang hielp bij de realisering van de mantelovereenkomst.

Lees het hele artikel over deze pilot in VvE Magazine van mei a.s.

Gemengde complexen in beeld

 

Huurders hebben te weinig invloed op de besluitvorming van de VvE in complexen waar zowel eigenaren als huurders wonen. Die complexen worden wel aangeduid met termen als ‘gemengde complexen’ of ‘gespikkeld bezit’. Dat schrijft minister Stef Blok in een brief aan de Tweede Kamer. De minister wil – samen met VvE Belang – verbetering aanbrengen in die situatie. De eerste ideeën zijn er al.
 
Uitgangspunt is dat eigenaren en huurders samenwerken aan de leefbaarheid, het onderhoud en de kosten daarvan. Uit onderzoek dat Blok heeft laten uitvoeren, blijkt dat eigenaren en huurders over het algemeen tevreden zijn over hun appartement en het gebouw, maar dat er ook een aantal knelpunten zijn. Er is vaak een ‘wij-zij-gevoel’ tussen eigenaren en huurders. Bovendien voelen huurders zich soms niet goed vertegenwoordigd door de grooteigenaar (een woningcorporatie of particuliere verhuurder c.q. belegger). Voor de grooteigenaar is de situatie ook lastig: hij is zowel verhuurder als mede-eigenaar.
 
De minister zou graag zien dat de informatievoorziening en de communicatie verbeteren, dat huurders meer worden betrokken bij het besluitvormingsproces en dat de grooteigenaar zijn verantwoordelijkheid neemt, bijvoorbeeld bij verkoop van appartementen.
 
VvE Belang werkt samen met de ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan een handreiking voor de oplossing van deze knelpunten. Gedacht wordt aan een app waarmee informatie makkelijker toegankelijk wordt gemaakt (onderhoud, mogelijkheden voor energiebesparing etc.) Bovendien wordt nagedacht over mogelijkheden om huurders op enigerlei wijze deel te laten nemen aan de vergadering van eigenaars. Ook daar ligt een taak voor de grooteigenaar.
 
De minister heeft de rapportage en overige stukken over de gemengde complexen naar de Kamer gestuurd, 
 
 
 
Is een leeftijdsgrens in het huishoudelijk reglement toegestaan?

De informatiebijeenkomsten in 2015 hebben onder andere in het teken gestaan van de do's en don'ts in het huishoudelijk reglement. De beschikking die we hieronder weergeven, laat nog eens zien waar de grens ligt tussen bepalingen die in de akte van splitsing thuishoren en bepalingen die in het huishoudelijk reglement kunnen worden opgenomen.

Lees het hele artikel

Minister Blok brengt werkbezoek aan duurzame VvE in Amersfoort

VvE Albatrosstraat, Zangvogelweg en Ganzenstraat in Amersfoort is de eerste Vereniging van Eigenaren die gebruik maakt van de VvE Energiebespaarlening uit het Nationaal Energiebespaarfonds. Een nieuwe CV-installatie, spouwmuurisolatie en led-verlichting in de openbare ruimten, brengen de energierekening naar verwachting met 30% omlaag. Ter gelegenheid hiervan bracht minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst een werkbezoek aan de VvE op woensdag 9 december

Lees meer
Verslag en presentaties Jaarcongres VvE Managers 2015

Met veel plezier sturen wij u namens de organisatoren VGM NL & VvE Belang en gastheer Centraal Beheer Achmea het inhoudelijke verslag toe van een zeer geslaagd VvE Congres 2015. Tevens treft u hieronder de presentaties van de sprekers én het persbericht.

Lees meer
Kansen en uitdagingen voor de VvE-beheerder: Mag de beheerder nog bemiddelen bij verzekeringen? Én: pro-activiteit gevraagd bij verduurzaming

Professionele VvE-beheerders staan voor een aantal uitdagingen van formaat. De verenigingen van eigenaars die zij in beheer hebben, stellen steeds hogere eisen als het gaat om pro-activiteit op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen. Daarnaast krijgen beheerders te maken met strengere eisen op het gebied van advisering en bemiddeling in verzekeringen. Dat brengt voor hen de nodige risico’s met zich mee. Op donderdag 3 december werden ca. 220VvE-beheerders in het Achmea Congrescentrum in Zeist bijgepraat over deze onderwerpen. De bijeenkomst was georganiseerd door Stichting VvE Belang, brancheorganisatie VGM NL en Centraal Beheer.

Lees meer
Sfeerimpressie VvE Bijeenkomsten 2015

Een korte sfeerimpressie van de VvE Bijeenkomsten in Ahoy Rotterdam, Gelredome Arnhem en Brabanthallen in Den Bosch.

Lees meer
Wegnemen van belemmeringenbij het verduurzamen van VvE's: Uitwerking SER-Energieakkoord

Klik op onderstaande link en lees de uitwerking van SER-Energieakkoord.

https://www.vvebelang.nl/media/VvEBelang_SER_def.pdf

Brandveilig appartementencomplex? VvE Belang!

Weer brand in een appartementencomplex, nu in Bergen op Zoom. Het hele gebouw is ontruimd.
Dat kan úw VvE ook overkomen!

Lees meer
Hoe staat het met uw VvE? Doe mee aan de enquête

U bent eigenaar van een appartement en dus lid van een VvE. Dan weet u hoe belangrijk het is dat uw gebouw goed wordt onderhouden en dat u in een prettige, schone en veilige omgeving woont. En u wilt ook niet te veel betalen voor het onderhoud en voor uw energie en warmte. Maar hoe weet u dat eigenlijk? U kunt uw VvE waarschijnlijk moeilijk vergelijken met andere Verenigingen van Eigenaren? Dat gaan wij voor u doen, maar daar hebben we uw hulp bij nodig! 

Lees meer
‪‎VvE Belang‬ in het Financieele Dagblad van 09-09-15

 ‪‎VvEBelang‬ in de opinie-katern van het Financieele Dagblad van 09-09-15

Lees meer
Vereniging van Eigenaars moet voortaan verplicht minimum bedrag reserveren
 
“Nieuwe regels goed nieuws voor de kwaliteit van de woningvoorraad in Nederland!”
 
Oosterhout, 31 juli 2015 - Elke VvE gaat voortaan verplicht een minimumbedrag sparen in het reservefonds. Met dat geld kunnen de appartementen worden onderhouden en hersteld. De ministers Blok (Wonen en Rijksdienst) en Van der Steur (Veiligheid en Justitie) maakten dat op 31 juli bekend. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van VvE Belang in vervulling. De ministers willen het bovendien mogelijk maken dat Verenigingen van Eigenaars eenvoudiger en met minder risico geld kunnen lenen voor energiebesparende maatregelen en onderhoud.
 
Minister Blok had de maatregel al aangekondigd tijdens het Jaarcongres van VvE Belang in december 2014. De minister had geconstateerd dat slechts tweederde van de ca. 121.000 VvE’s  –een kwart van alle woningen in Nederland- beschikt over een meerjarenonderhoudsplan en een reservefonds dat voldoende middelen bevat om onderhoud uit te voeren. Sinds 2008 moet weliswaar elke VvE over een reservefonds beschikken, maar nergens was vermeld hoeveel geld er in dat fonds moet zitten. Veel VvE’s vonden het daarom niet nodig om geld te storten in het reservefonds.  Het gevolg is dat veel appartementencomplexen slecht worden onderhouden omdat er geen geld voor is en dat eigenaren met onverwacht hoge kosten worden geconfronteerd wanneer onderhoud of reparatie onvermijdelijk blijkt. 
 
Het streven is om het wetsvoorstel op 1 januari 2017 in werking te laten treden. Vanaf dan moet de VvE jaarlijks tenminste 0,5% van de herbouwwaarde in het reservefonds stoppen. Een VvE die het reservefonds vult op basis van een gedegen meerjarenonderhoudsplan, hoeft niet aan dat percentage te voldoen maar kan zelf op basis van deze planning de hoogte vaststellen. Kees Oomen, directeur Organisatie en Public Affairs van VvE Belang is opgetogen over het wetsvoorstel: “Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat goedwillende appartementseigenaren andere appartementseigenaren –die tot nu toe sparen voor onderhoud eenvoudig konden blokkeren- kunnen dwingen tot het sparen voor toekomstige reparaties en onderhoud. Dit is goed nieuws voor de kwaliteit van de woningvoorraad in Nederland!” Op den duur moet dit er ook toe leiden dat toekomstige appartementseigenaren een reëel beeld krijgen van de woonlasten. Oomen: “Nu komt het voor dat mensen een appartement kopen en geen idee hebben van de kosten voor onderhoud. In sommige gevallen raken mensen daardoor in ernstige financiële problemen. Als voor iedere koper straks duidelijk is wat de maandelijkse lasten zijn, is dat gelukkig verleden tijd en kopen mensen niet een appartement dat zij eigenlijk niet kunnen betalen.” Voor VvE’s die tot nu toe nog niet spaarden wordt een overgangstermijn voorgesteld van 3 jaar zodat zij de kans krijgen om het na 1 juli 2016 in orde te maken.
 
Nieuwe heldere, minder risicovolle regels voor lenen via de VvE
In het wetsvoorstel wordt ook geregeld dat de VvE voortaan eenvoudiger een lening kan aangaan als het reservefonds niet toereikend is om energiebesparende maatregelen te nemen of (groot) onderhoud uit te voeren. Oomen: “Dit wetsvoorstel pakt een aantal fundamentele problemen aan waardoor het voor zowel financiers als appartementseigenaren duidelijker en makkelijker wordt om een lening te verstrekken en te verkrijgen. En dit terwijl de risico’s voor de individuele appartementseigenaar kleiner worden.”  Daarnaast schaart deze wet ook leningen voor het verduurzamen van het gebouw onder onderhoud. Dat vindt VvE Belang ook al jaren: de organisatie adviseert de aangesloten VvE’s dan ook om duurzaamheidsmaatregelen zo veel mogelijk in combinatie met regulier onderhoud uit te voeren. In het voorstel staat nu duidelijk dat duurzaamheid gewoon binnen de werksfeer en de bevoegdheden van de VvE valt. 
 
Schuld voortaan deelbaar en overdraagbaar
Voor een Vereniging van Eigenaars was het tot dusver lastig om een lening aan te gaan. Banken voelden weinig voor leningen aan de VvE vanwege het probleem van de ‘ongedeelde schuld’: ieder individueel lid van de VvE zou aansprakelijk zijn voor de totale schuld die door de lening ontstond. Ook dat probleem is straks opgelost: alle schulden worden als deelbaar gezien. Dat betekent dat een appartementseigenaar alléén aansprakelijk is voor zijn aandeel van de schuld op basis van zijn aandeel in de VvE. Daarnaast wordt met de wetswijziging nog een probleem opgelost. Tot nu toe bleef een appartementseigenaar ook na verkoop van zijn appartement verantwoordelijk voor de lening die de VvE was aangegaan. Dat verandert nu. Bij verkoop gaat het aandeel in de lening dankzij de nieuwe wet over op de nieuwe eigenaar. De notaris ziet er op toe dat de koper van het appartement bij de overdracht op de hoogte wordt gesteld van eventuele schulden en de inhoud van het reservefonds van de VvE.
 
Tot 30 september 2015 kan iedereen meepraten over het wetsvoorstel via http://www.internetconsultatie.nl/wet_verbetering_verenigingen_van_eigenaars
 
 
*Noot voor de redactie *
 
voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
 
Kees Oomen
Directeur Organisatie en Public  Affairs van VvE Belang
 
T 06 – 53 83 63 07
oomen@vvebelang.nl
 
Presentatie 10 juni 2015 Symposium Serviceflats

https://www.vvebelang.nl/media/Symposium_serviceflats/Definitief_presentatie_symposium.pdf

Fonds van 100 miljoen euro beschikbaar voor verduurzamen appartementen.
Lees meer
Onduidelijkheid over Europese eisen Energielabel
Lees meer
Transformatie van serviceflats.
Ook in de 21e eeuw volop kansen voor de serviceflat.
 
De klassieke serviceflat, ontstaan in de jaren 60 en 70, heeft ook in de 21e eeuw volop kansen. Complexen kunnen profiteren van de vergrijzing, de veranderingen in de financiering van de langdurige zorg en de toenemende zelfstandigheid van ouderen. Het concept moet dan wel in een nieuwe jas gestoken worden. 
 
Serviceflats zijn een vorm van zelforganisatie avant la lettre door senioren die vonden dat ze het best af waren in een eigen woning met voorzieningen achter de hand. Samen namen ze, in de geest van de maatschappelijke ontwikkelingen, het initiatief voor een nieuwe gezamenlijke woonvorm; de serviceflat. In Nederland zijn ongeveer 500 complexen gebouwd, goed voor tezamen 55.000 service-appartementen. 
 
 
Wegwijs
 
Nog altijd trekt de formule van zelfstandig wonen met diensten belangstelling onder ouderen. Een eigen woonzorgvoorziening exploiteren is niettemin een uitdagende opgave. De publicatie maakt besturen en eigenaren van serviceflats wegwijs in ontwikkelingen in ‘hun markt’ en reikt hen strategieën aan voor een aantrekkelijk en toekomstbestendig woonzorgserviceproduct. Daarnaast bieden auteurs Tineke Lupi, Netty van Triest (Platform31) en Lennart Homan (TimesLab) handvatten voor gemeenten en provincies die met de problematiek van verouderde en leegstaande flats geconfronteerd worden.
 
Uit het rapport blijkt onder meer dat de formule van de traditionele serviceflat bouwkundig en organisatorisch verouderd is. Complexen moeten daarom een meerjarenbeleid gaan voeren dat gericht is op het moderniseren van het concept naar de wensen van hedendaagse ouderen: een levensloopbestendige woning, in een beschutte woonomgeving met een flexibeler georganiseerd en goedkoper servicepakket.
 
Advies
 
De auteurs geven in het laatste hoofdstuk een duidelijk advies aan besturen en eigenaren van serviceflats waarin onder meer de bedrijfsmatige aanpak, marktpositie en strategisch vastgoedbeleid aan de orde komen. Sleutel licht in het ombouwen van een organisatie die alles intern regelt en uitvoert voor haar bewoners naar een structuur die gebaseerd is op samenwerking met externe partijen. Service in de 21e eeuw is ouderen ontzorgen met geselecteerde diensten waar ze zelf uit kunnen kiezen. 
 
Jurist aan tafel: bij u of bij ons
Jurist aan tafel: bij u of bij ons
 
De juristen van VvE Belang komen tegen een aantrekkelijk tarief bij u op bezoek om de juridische kwesties waarmee u worstelt, te bespreken. Tot 1 juli a.s. geldt een sterk verlaagd tarief voor deze nieuwe service: u betaalt slechts € 235,- voor een bezoek. En dat is all-in, dus inclusief btw en reiskosten! Het kan nóg voordeliger: tijdens ons inloopspreekuur op het kantoor van VvE Belang zijn de eerste 30 minuten gratis!
Deze aantrekkelijke tarieven alleen voor VvE’s die aangesloten zijn bij VvE Belang. 
 
Jurist op bezoek
Twee uur spreken met onze jurist spreken op de locatie die u wenst en over het onderwerp dat ú bepaalt: meningsverschillen over praktische kwesties zoals de VvE-bijdrage; conflicten binnen het bestuur; meer informatie wilt over de bepalingen in het splitsingsreglement etc. etc. Alle vragen zijn welkom!
Het tarief voor deze service bedraagt tot 1 april 2016 € 235,-; daarna geldt een prijs van € 425,-, ook voor twee uur overleg op elke gewenste locatie.
 
Gratis inloopspreekuur
VvE’s die aangesloten zijn bij VvE Belang, kunnen gebruik maken van het gratis inloopspreekuur op het kantoor van VvE Belang. De eerste 30 minuten zijn helemaal gratis!
Hebt u meer tijd nodig? Dan kunt u desgewenst een afspraak maken. De juristen van VvE Belang kunnen ook voor u procederen bij de kantonrechter of bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.
Ons kantoor is prima bereikbaar en beschikt over voldoende parkeergelegenheid.
 
Afspraak maken?
We zijn u graag van dienst met onze juridische dienstverlening. U kunt een afspraak maken via het algemene telefoonnummer van VvE Belang: 0162 46 91 20.
Houd uw aansluitnummer bij de hand!
 
Probeer niet jezelf te bevrijden bij liftopsluiting, ook als je lang moet wachten.
Probeer niet jezelf te bevrijden bij liftopsluiting, ook als je lang moet wachten
Liftinstituut waarschuwt voor grote risico’s daarbij
 
Een groot deel van Noord-Holland en Flevoland werd op vrijdagochtend 27 maart rond 9.45 uur getroffen door een grote stroomstoring. Brandweer en liftmonteurs hadden hun handen vol om opgesloten liftpassagiers te bevrijden. Dat resulteerde in lange wachttijden. Soms probeerden opgesloten passagiers zichzelf te bevrijden. Maar dat is heel gevaarlijk, legt Koos van Lindenberg, voorlichter bij het Liftinstituut uit.
 
Als je vast zit in de lift loop je geen enkel gevaar aldus van Lindenberg. “Het is heel erg vervelend en soms ook beangstigend, maar een stilgevallen lift kan niet zomaar omlaag vallen en ook frisse lucht is altijd gegarandeerd evenals de mogelijkheid om alarm te slaan. Gevaarlijk wordt het pas als je jezelf probeert te bevrijden of als een onvoldoende deskundig persoon dat probeert.”
 
Ernstige ongevallen.
Van Lindenberg: “Enkele jaren geleden nog raakte een man zwaar gewond bij een ‘doe het zelf’ bevrijding. Hij raakte met enkele vrienden opgesloten in de lift. Na slaan van alarm moesten zij wachten maar dat duurde hen te lang. De liftkooi stond op dat moment met de kooivoer op ruim anderhalve meter boven de vloer van de tweede verdieping. Met veel moeite werd de kooideur geforceerd en geopend en vervolgens de schachtdeur. Door de spleet van circa 30 cm die daardoor ontstond liet één van de opgesloten passagiers zich ruggelings uit de liftkooi zakken. Hij ‘landde’ daarbij op de verdiepingsvloer, maar viel achterover in de liftschacht en raakte zwaar gewond. Ook is een geval bekend van iemand die de kooideur opende en door de ontstane sleet in de schacht klom, daar omlaag viel en ernstig gewond raakte.”
 
Deskundigheid vereist
Het bevrijden van opgesloten passagiers moet echt voorbehouden blijven aan daartoe bevoegde en opgeleide personen. Dan denk je meteen aan de liftmonteur of de brandweer. “In toenemende mate laten bedrijven, zorginstellingen en ook VvE’s mensen door het Liftinstituut opleiden om opgesloten liftpassagiers te bevrijden. Het grote voordeel is dat dan veilig en heel snel gehandeld kan worden. Iets wat niet alleen in situaties als afgelopen vrijdag heel begrijpelijk is” , aldus Koos van Lindenberg.
 
Meer informatie over de training ‘bevrijden opgesloten liftpassagiers: http://liftacademy.nl 
 
 
Voor welke woningen en gebouwen is een energielabel verplicht?
Voor welke woningen en gebouwen is een energielabel verplicht?
 
Voor de meeste woningen en utiliteitsgebouwen (zoals kantoren, scholen of ziekenhuizen) is een energielabel bij verkoop of verhuur verplicht.
 
Gebouwen met verplicht energielabel
Het energielabel is verplicht bij de verhuur en verkoop van:
 
Woningbouw
woningen en appartementen;
woonwagens bedoeld voor permanent gebruik;
recreatiewoningen die meer dan 4 maanden per jaar worden gebruikt of met een verwacht energieverbruik van meer dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik;
gebouwen met onzelfstandige woonruimten (wordt als 1 gebouw doorgerekend).
Utiliteitsbouw
gezondheidszorggebouwen (klinisch en niet-klinisch);
overheidsgebouwen;
horecagebouwen;
kantoorgebouwen;
bedrijfsverzamelgebouwen;
bijeenkomstgebouwen (zoals schouwburgen);
sportgebouwen;
winkels.
Gebouwen waarvoor geen energielabel nodig is
Een energielabel is niet nodig voor de volgende gebouwen:
 
beschermde monumenten (volgens de Monumentenwet 1988 of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening);
woonboten;
gebouwen voor religieuze activiteiten (zoals kerken en moskeeën);
alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m2;
(agrarische) bedrijfspanden bedoeld voor opslag of bewerking (fabriekshallen);
tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen);
recreatiewoningen die minder dan 4 maanden per jaar worden gebruikt en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik;
gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (zoals schuren of garages).
 
Bron: Rijksoverheid
Veranderende regelgeving bouw per 1 januari 2015
Veranderende regelgeving bouw per 1 januari 2015.
 
 
Per 1 januari 2015 is er op het gebied van bouwregelgeving weer het één en ander gewijzigd. Hieronder een selectie uit de belangrijkste veranderingen.
 
Nieuwe eisen voor energieprestatie en thermische isolatie van nieuwe gebouwen
 
Per 1 januari is de energieprestatie eis (EPC) voor bijna alle gebruikscategoriën uit het Bouwbesluit aangescherpt. Zo is de EPC voor woningen van 0,6 aangescherpt naar 0,4 en voor bijvoorbeeld kantoren van 1,1 naar 0,8. Lees hier meer over dit onderwerp
 
Wet gemeenschappelijke regelingen
 
Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen makkelijker met elkaar samenwerken bij bedrijfsvoerende en uitvoerende taken dankzij de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast krijgen gemeenteraden, Provinciale Staten en algemene besturen van waterschappen meer tijd om de begroting van een samenwerkingsverband te bestuderen en daarmee meer invloed uit te oefenen. Lees hier meer over dit onderwerp.
 
Zorgplicht veiligheid woninginstallaties
 
Op 1 januari is artikel 1a van de Woningwet gewijzigd. Doel hiervan is het verder verduidelijken van de zorgplicht van eigenaren/gebruikers van bouwwerken inzake de veiligheid en gezondheid van hun bouwwerk. Nieuw is hierin dat het bevoegd gezag een onderzoek naar de kwaliteit van woninginstallaties kan eisen. Leer hier meer over dit onderwerp
 
BTW tarief Bouwwerkzaamheden
 
Niet zozeer een wijziging, maar een verlenging van een maatregel, namelijk de tijdelijke btw-verlaging op renovatie, herstel en tuinonderhoud bij woningen is verlengd tot 1 juli 2015. Lees hier meer over dit onderwerp.
 
 
Bron: rijksoverheid
5 miljoen huiseigenaren krijgen energielabel
Lees meer
Formele vrijstelling Wtt vergunningsplicht voor VvE beheerders een feit!

Bron: VGM NL 9 december 2014

Het beheren en besturen van de VvE’s valt niet binnen de Wet toezicht trustkantoren (Wtt). De doelstelling van deze wet is o.a. het bijdragen aan de bestrijding van witwassen van misdaadgelden, fiscale fraude en terrorismefinanciering via in Nederland gevestigde rechtspersonen en vennootschappen. Als trustkantoor ben je vergunningplichtig. Inmiddels is het besluit in de Staatscourant gepubliceerd. 

Lees meer
Gedonder onder een dak

Artikel: FD 29 november 2014

Lees meer
Nieuwe wetgeving VvE's - plannen minister Blok met de VvE

FD 29 november 2014
Minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst ontvouwt maandag zijn plannen met de VvE’s op het Jaarcongres in Nieuwegein van Stichting VvE Belang, die dit jaar vijftien jaar bestaat.

Lees meer
Wie betaalt, bepaalt!

VvE Belang heeft inkoopvoorwaarden opgesteld.

Lees meer
VvE Belang blij met de verlenging van het lage btw-tarief

Vandaag is bekend geworden dat de tijdelijke verlaging van het btw-tarief op verbouwen, onderhoud en herstel wordt verlengd. De maatregel zou op 31 december 2014 eindigen, maar nu is besloten om de maatregel nog een 6 maanden in stand te houden. De maatregel loopt nu dus tot 1 juli 2015.

Lees meer
Naar bijna energieneutrale appartementen

woensdag 23 juli 2014 Bron: Duurzaam Gebouwd Nieuwsbrief

Binnen de NEPROM hebben we een paar maanden geleden een pittige discussie gevoerd over de EPC-aanscherping. Maken we de vlucht naar voren of zoeken we de financiële zekerheid? Voorlopers versus degelijken (die de risico’s voor bewoners en uw pensioen willen beperken).

 

Lees meer
Lobby VvE Belang heeft succes: VvE valt niet onder verplichtingen Warmtewet

Persbericht - maandag 7 juli 2014

Lobby VvE Belang heeft succes: VvE valt niet onder verplichtingen Warmtewet. Minister H. Kamp (EZ): “De lasten en verplichtingen die voortvloeien uit de Warmtewet, zijn disproportioneel voor de VvE”

VvE Belang, belangenorganisatie voor de VvE en de appartementseigenaar, heeft een belangrijk succes geboekt: Verenigingen van Eigenaren met een gebouwgebonden warmte-installatie worden uitgezonderd van de verplichtingen die volgens de Warmtewet gelden voor een warmteleverancier. Dat staat in een brief die minister Henk Kamp van Economische Zaken op 7 juli naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Voor alle VvE’s met een collectief verwarmingssysteem is dat goed nieuws: zij krijgen nu niet te maken met alle – veelomvattende en kostbare – verplichtingen en lasten die de Warmtewet voor hen met zich meebrengt.

Lees meer
Kamerbrief voortgang rijksacties Energieakkoord voor energiebesparing woningen.

20 juni 2014 - Brief van minister Blok (Wonen & Rijksdienst) aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van een aantal rijksacties in het Energieakkoord voor energiebesparing woningen.  Lees hier de kamerbrief

Jaarverslag VvE Belang 2013

Lees hier het Jaarverslag van VvE Belang 2013

Minister Blok wil minimale vulling reservefonds VvE verplicht stellen.

PERSBERICHT - 13  juni 2014

Minister Blok wil minimale vulling reservefonds VvE verplicht stellen.
Financiering van energiebesparende maatregelen moet makkelijker worden voor  VvE’s.

Lees meer
Rapport Energiebesparing: voor wie loont dat?
 
Bron: Middelkoop, M. van (2014), Energiebesparing: voor wie loont dat? Onderzoek naar de betaalbaarheid van energie enenergiebesparing voor huishoudens, Den Haag: PBL - juni 2014
 
 
 
Lees meer
Energielabels van elk huis nu te zien op de site van energielabelatlas.nl

Van vrijwel alle woningen in Nederland is voortaan het energielabel te bekijken.
Op de site energielabelatlas.nl zijn alle officiële labels van huizen te zien en voor de overige woningen staat er een indicatief energielabel.

 

Lees meer
Vinger aan de pols bij achterstallig onderhoud.

VBO - Vastgoed Adviseur - Vakblad april 2014

“Met het overgrote deel van de particuliere woningvoorraad in Nederland gaat het gelukkig goed. Het zijn de ‘probleemplukken’ die ons zorgen baren. Daar zijn woningen – door allerlei oorzaken – slecht onderhouden. Daarnaast hebben sommige eigenaren de pech dat ze in een gebied wonen waar de ondergrond slecht is. De fundering van die woningen vertoont daardoor veel problemen. Zoiets ‘overkomt’ je gewoon. Wij hebben onderzocht hoe het staat met de kwaliteit van de particuliere woningvoorraad in Nederland. Ofwel: hoe is de onderhoudstoestand en wat valt er te verbeteren als het gaat om de energetische kwaliteit van de woningen? En welke rol spelen gemeenten daarbij?”
Lees meer
Uitkomsten onderzoek onjuiste toepassing 6% BTW bekend

VvE Belang heeft een onderzoek uitgevoerd onder VvE's over de juiste facturering van het verlaagde BTW tarief over de kosten van arbeid, aan onderhoud, renovatie, herstel en tuinonderhoud. 

Lees meer
Onnodig hoge kosten voor klussen in en om huizen door foute btw

Telegraaf / Metro 7 maart 2014
Het onderhoud aan de cv-ketel, of een nieuwe grasmat in de tuin? Let op de factuur. Die kan wel eens te hoog zijn.

Bouw- en klusbedrijven sturen massaal facturen waarin een verkeerd btw-percentage is verrekend. Hierdoor betalen huiseigenaren veel te hoge prijzen vour verbouwingen. Maar ook voor klusjes aan de tuin wordt onnodig veel geld uitgegeven. De Verenigingen van Eigenaren (VvE) trekt aan de bel en waarschuwt iedereen om goed zijn facturen te controleren.

Lees meer
Persbericht 22-1-2014: Persoonscertificering VvE-beheer borgt kwaliteit VvE-beheerder

Persbericht ANP 22 januari 2014

De kwaliteit van de VvE-beheerder krijgt een forse impuls door de oprichting van de Stichting Persoonscertificering VvE-beheer. Dat zegt mr. Kees Oomen, directeur Organisatie & Public Affairs van Stichting VvE Belang, en secretaris van de onlangs opgerichte Stichting Persoonscertificering VvE-beheer. “Niet alleen de kwaliteit van het beheerskantoor is belangrijk; ook de VvE-manager zélf moet aantoonbaar beschikken over de nodige kennis, kunde en ervaring. We verwachten in het voorjaar van 2014 het persoonscertificaat landelijk te kunnen presenteren.”

Doelstelling van de nieuwe stichting is het bevorderen van het kwaliteits- en opleidingsniveau van de professionele bestuurder en/of beheerder van Verenigingen van Eigenaars.

Lees meer
Koudwatervrees VvE’s staat aanleg oplaadpunt te vaak in de weg

14 januari 2014 De Utrechtse Internet Courant
Veel Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) houden nu de boot nog af, als een VvE-bewoner een laadpunt wil realiseren op gemeenschappelijk terrein. Vaak is men niet goed op de hoogte hoe dit in de praktijk geregeld wordt. 

Lees meer
Geknoei bij beheer flats, BN de Stem 8-1-2014

BN de Stem, 8-01-2014
Waar bewoners het beheer van hun VvE aan externe bedrijven overlaten, ligt misbruik en oplichting op de loer.
"Die particuliere beheerders weken vaak met vaste schilders en schoonmakers", aldus Kees Oomen VvE Belang.

Lees meer
Berichtgeving belangenverstrengeling maakt veel los (video)

Redactie Follow the money 8-1-2014
Het nieuws over verregaande belangenverstrengeling door SDS en vastgoedinvesteerders over de rug van veelal hoogbejaarde serviceflatbewoners maakt veel los.

Lees meer
Vrijstelling energiebelasting gebruikers ‘ontzorgmodel zonnestroom'

17 december 2013 Bron: Energie overheid
Gebruikers van elektriciteit die met een ‘ontzorgmodel zonnestroom’ duurzame energie opweken worden vrijgesteld van het betalen van energiebelasting. Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft ingestemd met de ‘motie Vos’ van GroenLinks. De interpretatie van Kamp vond dat alleen gebruikers van een eigen of gehuurde zonnestroominstallatie in aanmerking komen voor de vrijstelling. Kamp van Economische Zaken is hiermee van tafel.

Lees meer
"Lift gevaarlijk voor mens en hond"

woensdag 11 dec 2013, 11:40 NOS -Het Liftinstituut waarschuwt hondenbezitters om goed op te letten wanneer ze met hun huisdier een
lift binnenstappen. Volgens het instituut gebeurt het steeds vaker dat een hond en zijn baasje worden 
gescheiden van elkaar door sluitende liftdeuren.

Lees meer
Minister Kamp houdt vast aan interpretatie ontzorgmodel opwekken duurzame energie

Minister Kamp van Economische Zaken houdt vast aan zijn eerdere uitspraken: een verbruiker moet met een eigen of gehuurde installatie duurzame elektriciteit opwekken om in aanmerking te komen voor saldering en/of een korting op de energiebelasting.

Lees meer
Betalingsachterstanden VvE's door crisis en overlijden

2 december 2013 BNR Radio interview Kees Oomen, directeur Organisatie & Public Affairs.
Een kwart van de huizenbezitters betaalt zijn bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren niet. Of ze betalen te laat. Bij de gemiddelde VvE staat er daarom nog zo'n 5.200 euro open.

Lees meer
Kamerbrief Nationaal Energiebespaarfonds

Brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van het revolverend fonds energiebesparing en de oprichting van de Stichting Nationaal Energiebespaarfonds.

Lees meer
Woonlasten beperken

In de 'Wonen en Besparen' bijlage bij de Telegraaf van 16 oktober 2013 roept onze directeur Kees Oomen om gebruik te maken van de mogelijkheden om energie te besparen, waardoor uw woonlasten omlaag gaan!

Lees meer
6% BTW regeling verlengd

Succesvolle lobby van VvE Belang: regeling verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud wordt verlengd!

Lees meer
Persbericht - Klachtenlijn over beheerders

30-8-2012
Stichting VvE Belang  lanceert vandaag een klachtenlijn waar Vereniging van Eigenaars (VvE’s) en appartementseigenaren klachten kunnen deponeren over hun beheerder.

Lees meer
Persbericht - Mr F. Visser: Pleidooi makkelijke toegankelijke rechtsgang VvE

26-11-2012 “Er moet een toegankelijke, laagdrempelige rechtsgang komen voor verenigingen van eigenaren die een conflict hebben met hun leden of waar conflicten zijn tussen leden onderling. In die procedure moet veel aandacht zijn voor de inbreng van deskundigen op het gebied van het appartementsrecht.”
Stichting VvE Belang, belangenorganisatie voor appartementseigenaren, pleit al lang voor die vereenvoudiging van de rechtsgang. De organisatie vond tijdens het eerste Jaarcongres op 22 november 2012 een warm voorstander van die gedachte in mr Frank Visser, bekend van het tv-programma De Rijdende Rechter.

Lees meer