Laatste nieuws

Niet meer digitaal vergaderen na 1 februari 2023

Een aantal onderdelen van de Tijdelijke wet Covid-19 zijn niet langer van kracht na 1 februari 2023. Dat betekent dat u na die datum niet meer digitaal uw ALV mag houden. De minister bereidt een nieuwe, permanente wet voor. Geef uw mening!

Lees meer

Energiebespaarlening voor kleine VvE’s

Sinds 1 december jl. kunnen ook kleine VvE’s een Energiebespaarlening afsluiten bij het Nationaal Warmtefonds. Het gaat om VvE’s tussen twee en acht wooneenheden die een verantwoorde financiering willen voor verduurzaming van hun complex.

Lees meer

Vernieuwde SCE-subsidie vanaf 9 januari 2023

Met de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) kunnen energiecoöperaties en VvE’s subsidie aanvragen voor projecten met zonnepanelen, windturbines of waterkracht. Op 9 januari 2023 wordt de nieuwe regeling opengesteld. De regeling geldt tot en met 1 november 2023.

Lees meer

Onderhoud aan cv alleen door gecertificeerd bedrijf

Laat u volgend jaar onderhoud plegen aan uw cv-installatie? Of komt er een nieuwe installatie? Die mag na 1 april 2023 alleen worden onderhouden of geïnstalleerd door een CO-gecertificeerd installatiebedrijf.

Lees meer

Update: de VvE en het prijsplafond voor energie

Waarschijnlijk krijgt u als VvE-bestuurder veel vragen over het prijsplafond. Liever gezegd: u krijgt de vraag waarom dat prijsplafond niet geldt voor uw leden. Zeker als u een complex beheert met een collectief verwarmingssysteem, zoals blokverwarming. VvE Belang is al sinds Prinsjesdag bezig om die oneerlijkheid in de regeling op te lossen. Hieronder: de stand van zaken.

Lees meer

Hoe komt u betaalbaar de winter door?
Tien tips om geld te besparen

Aan de forse energie- en warmteprijzen kunt u niets doen. VvE Belang stelt alles in het werk om de overheid en de politiek ervan te overtuigen dat ook VvE’s met collectieve systemen recht hebben op compensatie. Maar u kunt ook zelf maatregelen nemen om te besparen op uw energiekosten.

Lees meer

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox