Over Ons

Wie zijn wij? VvE Belang!

VvE Belang heeft als missie: Het goed laten functioneren van Verenigingen van Eigenaars in Nederland door middel van kennisdeling, belangenbehartiging en dienstverlening.

Daardoor kunnen de ca. 125.000 VvE’s in Nederland hun belangrijke taken beter uitvoeren. Die komen in het kort neer op het beheer van het gebouw (met name het laten uitvoeren van onderhoud) en het behartigen van de belangen van de eigenaars.

Die missie heeft al tot aansprekende resultaten geleid. Tal van verbeteringen in wet- en regelgeving zijn het resultaat van lobby-werkzaamheden die VvE Belang – veelal samen met andere betrokken organisaties – heeft verricht.

De visie van VvE Belang, onze ambitie:

VvE Belang is de enige belangenorganisatie die zich specifiek richt op de Vereniging van Eigenaars en is daarmee het grootste kenniscentrum en dé onafhankelijke belangenbehartiger voor de Vereniging van Eigenaars in Nederland.

Uniek is onze toegevoegde waarde op het gebied van wet- en regelgeving, onderhoud, beheer en bestuur, financiën, duurzaamheid en veiligheid hetgeen leidt tot meer woongenot en deskundigheid.

Geschiedenis in het kort

VvE Belang is opgericht in 1999 door Fred Schuurs. Hij was al enige jaren werkzaam in de vastgoedsector en zag dat er nauwelijks iets geregeld was voor VvE’s. Er was weinig informatie beschikbaar. Op veel plaatsen was een schrikbarend gebrek aan onderhoud van complexen zichtbaar; vooral doordat de eigenaars van de appartementen geen idee hadden van de verplichtingen die het lidmaatschap van een VvE met zich meebracht. Woningen dreigden daardoor onverkoopbaar te worden; buurten verpauperden.

Samen met één juriste nam Fred Schuurs het initiatief om daarin verandering te brengen. De organisatie groeide hard, mede doordat VvE’s steeds beter geïnformeerd waren en dus op de hoogte wilden zijn van actuele ontwikkelingen. Omdat de regels in de loop der tijd zijn aangepast, is er vaak verwarring over diverse onderwerpen.

Anno 2022 zijn er 25 mensen werkzaam bij Stichting VvE Belang.

VvE Belang is de enige organisatie in Nederland die op een zo uitgebreide schaal VvE’s ondersteuning biedt bij hun taken.

Dat gebeurt steeds vaker ook in praktische zin: door de beantwoording van vragen over ‘dagelijkse zaken’ maar ook over conflicten, ingewikkelde juridische aangelegenheden,  bouwkundige zaken en verduurzamingstrajecten.

Organisatie

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox