Algemene VvE Kennisbank

Welkom in de Algemene VvE Kennisbank.

Hier vindt u diepgaande informatie over uiteenlopende VvE-onderwerpen die niet direct gerelateerd zijn aan bouwkundige, juridische of energetische zaken.

Wat is een VvE? (Vereniging van Eigenaars)

VvE is de afkorting voor Vereniging van Eigenaars. Eigenlijk is ‘vereniging’ geen goed woord, want een VvE is geen ‘gewone’ vereniging. Daarom spreekt de wet ook over de ’vergadering van eigenaars’. Dat zijn alle eigenaars samen.

Lees meer

Gemengde VvE

Als in het gebouw eigenaars en huurders wonen, spreken we over een ‘gemengde VvE’. U leest ook wel eens ‘gestippeld bezit’. Dat is hetzelfde. De regels van de VvE gelden voor alle eigenaars (dus ook voor de verhuurder die er zelf niet woont). Maar er is veel onduidelijkheid over de rechten en plichten van huurders en eigenaars.

Lees meer

Politieke Lobby

VvE Belang heeft regelmatig contact met de landelijke overheid en met onze volksvertegenwoordigers. Het doel: belangenbehartiging van VvE’s en appartementseigenaars, bijvoorbeeld door vereenvoudiging van wetten en regelgeving. Daardoor kunnen VvE’s nóg beter functioneren!

Lees meer

VvE sinds 1972 verplicht

Op 1 december 1972 is de oprichting van een VvE bij splitsing verplicht gesteld. Het eerste Modelreglement zag toen ook het licht.

Lees meer

Inschrijving Kamer van Koophandel (KvK)

Als een VvE niet voldoet aan de inschrijfplicht, kan een boete worden opgelegd van maximaal € 19.500. Inschrijven kan via deze pagina.

Lees meer

Verplichtingen van een VvE

In 1972 is bij splitsing van een gebouw in appartementsrechten een VvE verplicht gesteld. Natuurlijk kwam daar een stelsel van verplichtingen bij, zoals:

Lees meer

Wet VvE: Verplicht reserveren

Wet VvE regelt hoeveel VvE’s elk jaar moeten reserveren voor groot onderhoud.

Lees meer

Commissies & Raad van Commissarissen (RvC)

De vergadering van eigenaars, de bestuurder(s) en de voorzitter hoeven niet alles zelf te doen: ze kunnen worden bijgestaan door commissies.

Lees meer

Bestuur – Bestuurder

Iedere Vereniging van Eigenaars heeft een bestuur. Dat vertegenwoordigt de VvE.

Lees meer

Voorzitter

Bij een VvE kan sprake zijn van twee voorzitters: de voorzitter van het VvE-bestuur en de voorzitter van de ledenvergadering. 

Lees meer

Vergadering van Eigenaars

Het hoogste orgaan van de VvE is de vergadering van eigenaars. Het begrip ‘vergadering van eigenaars’ zorgt nogal eens voor verwarring.

Lees meer

Rollen binnen de VvE

De VvE bestaat uit verschillende ‘organen’. Dat is wettelijk zo geregeld. Er is ook een logische hiërarchie binnen de rolverdeling: de vergadering van eigenaars, het bestuur c.q. de bestuurder, de voorzitter en eventuele commissies.

Lees meer

Technische Commissie

De technische commissie ondersteunt het VvE-bestuur bij de voorbereiding en uitvoering van het onderhoud van het appartementencomplex.

Lees meer

Klachten over uw VvE-beheerder

Het ontbreekt in Nederland aan een centraal meldpunt waar klachten over VvE-beheerders gedeponeerd kunnen worden. Als belangenbehartiger voor VvE’s heeft Stichting VvE Belang dan ook besloten een dergelijk meldpunt in het leven te roepen en daarom heeft VvE Belang een klachtenlijn geopend.

Lees meer

WOZ (-beschikking)

Uw aandeel in het reservefonds kan op een onjuiste manier worden meegenomen in de WOZ-waarde. Betaal niet te veel en maak gratis bezwaar.

Lees meer

Slapende VvE activeren

Van de bijna 144.000 VvE’s in Nederland functioneert meer dan de helft niet. Er wordt geen onderhoud gepleegd, en de waarde van het complex en de afzonderlijke appartementen gaat achteruit.

Lees meer

Beheerder

We constateerden al dat sommige VvE’s te weinig menskracht hebben om de bestuurstaken goed uit te voeren. Is dat bij uw VvE ook het geval? Dan kunt u kiezen voor een professionele beheerder.

Lees meer
Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk