Energie VvE Kennisbank

Welkom in de Energie VvE Kennisbank.

Hier vindt u diepgaande informatie over uiteenlopende energetische VvE-onderwerpen.

Bekijk ook eens onze Videobank. U vindt daar een reeks uiteenlopende verduurzamings-video’s.

Heffingskorting

VvE’s hebben in de meeste gevallen ‘geen verblijfsgebied’ en krijgen geen korting op de energiebelasting. De individuele eigenaars krijgen de korting wél. Hoeveel korting u krijgt, hangt af van het energieverbruik.

Lees meer

Energielabel

Alle woningen in Nederland hebben een voorlopig energielabel ontvangen. Dat kunt u zelf laten wijzigen in een definitief label (dat hebt u nodig bij verkoop van uw appartement).

Lees meer

Wetsvoorstel: Notificatieregeling Oplaadpunten VvE’s

Het moet voor VvE’s makkelijker worden om laadpunten voor elektrische auto’s aan te leggen in parkeergarages. Dat staat in het Wetsvoorstel notificatieregeling oplaadpunten VvE’s. VvE Belang maakt bezwaar tegen het wetsvoorstel zoals het er nu uitziet.

Lees meer

Subsidie

Als VvE kunt u in een aantal gevallen profiteren van subsidies voor de verduurzaming van uw complex of voor het advies wat daarvoor nodig is.

Lees meer

Financieringsmogelijkheden

Als VvE heeft u verschillende mogelijkheden om zaken te bekostigen. Op deze pagina zetten wij enkele van deze mogelijkheden uiteen.

Lees meer

Crowdfunding

Het is en blijft voor VvE's moeilijk, zo niet onmogelijk om een lening aan te gaan. Banken willen er niet aan. Het is lastig, moeilijk en duur (handling). Door middel van crowdfunding wordt het nu ook voor VvE's mogelijk om te lenen.

Lees meer

Voordelige Energie-inkoop

Voordelig energie inkopen voor de gemeenschappelijke gedeelten en de collectieve stookinstallaties? Dat kan via VvE EnergieSelect. Daarmee kan ook úw VvE enorme kostenbesparingen realiseren!

Lees meer

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) is bestemd voor VvE's die energie willen besparen in hun gebouw en de appartement(en). Deze subsidie is bestemd voor (gemengde) VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties, maar niet voor commercieel vastgoed binnen de VvE, zoals winkels of kantoren.

Lees meer

Verduurzamen van uw appartementencomplex

Wonen in een modern, gezond, veilig, goed onderhouden en energiezuinig appartement; wie wil dat nu niet? Lees hier alles over verduurzaming.

Lees meer

Oriëntatie en inspiratie – Verbeelding aan de macht

Zelfs al lijken sommige ideeën op dit moment nog absurd en onuitvoerbaar; u weet nooit welke mogelijkheden in het verschiet liggen.

Lees meer

Een nieuw VvE-complex?

Welke aspecten zijn voor u het belangrijkst? Comfort, prijs, energiebesparing, privacy, veiligheid, saamhorigheid, het milieu?

Lees meer

Start projectgroep

Misschien wil het bestuur dit project oppakken, maar vaak is het beter om een aparte projectgroep in het leven te roepen, die los staat van het bestuur.

Lees meer

Inventarisatie

In deze fase oriënteren we ons in grote lijnen op de wensen van de bewoners. Natuurlijk wilt u graag zo snel mogelijk een bijeenkomst organiseren. Toch is het verstandig om even stil te staan bij de huidige gang van zaken.

Lees meer

Breng wensen in kaart

Om de wensen en behoeften van de bewoners in kaart te brengen, moet u op onderzoek uit. U kunt in gesprek gaan, een vragenlijst rondsturen, of een bijeenkomst organiseren. Of alle drie.

Lees meer

Mensenkennis

Het zal u niet ontgaan zijn: mensenkennis is onmisbaar voor een succesvol project. Zoveel mensen, zoveel wensen!

Lees meer

Randvoorwaarden en subsidies

U hebt nu een goed beeld gekregen van de huidige stand van zaken en van de bewonerswensen. Dus kunt u waarschijnlijk al een aantal voorwaarden bedenken waaronder de bewoners mee willen doen.

Lees meer

Kleine VvE’s

Nederland telt ca. 125.000 VvE's, in allerlei soorten en maten. Daarvan heeft 64% minder dan zes appartementen.

Lees meer

Informatiebijeenkomst

Nu bent u klaar voor een informatiebijeenkomst, waar u kunt laten zien welke wensen er zijn om het complex te verduurzamen.

Lees meer

Projectcommunicatie

Communicatie is belangrijk om een project tot een succes te maken. Dat weten we allemaal, en toch gaat het nogal eens fout.

Lees meer

Juridische zaken

Voor de belangrijkste zaken zoals het onderhoud is vaak een gewone (volstrekte) meerderheid van stemmen voldoende. Voor het verduurzamen gelden andere regels.

Lees meer

De juiste mensen

Wie gaat deze verkenning uitvoeren? In de eerste stap lag de focus nog op de zachte kanten van het proces. Stap 2 gaat over techniek en geld.

Lees meer

Besparingen

Naast besparingen op de energierekening, zijn er ook nog andere besparingen waar u rekening mee moet houden.

Lees meer

Financiering

Hoe houdt u rekening met de kosten die komen kijken bij een verduurzamingstraject? Er zijn grofweg twee methoden. Lees hier meer.

Lees meer

Subsidies

Er zijn verschillende subsidies voor het nemen van maatregelen; voor onderzoek, energiebesparing en opwekking.

Lees meer

Leningen

Er zijn uiteraard ook andere aanbieders van leningen, zoals banken. Daar betaalt u doorgaans hogere rentes.

Lees meer

Businesscase

U bent nu al een heel eind op weg om een businesscase op te stellen. Daarin werkt u een of meerdere scenario’s nauwkeurig uit.

Lees meer

Laadpunten voor elektrische auto’s

De overschakeling naar elektrische auto’s is in volle gang. Logisch dat u in de toekomstplan-nen voor de VvE daar rekening mee wilt houden.

Lees meer

Presentatie en besluitvorming

Als alle onderzoeken, onderhoudsplannen en businesscases gereed zijn, wordt het tijd om de eigenaars bij te praten en om toestemming te vragen voor Stap 3

Lees meer

Onderzoeksteam

U gaat tot in detail bekijken wat er nodig is op technisch, financieel, sociaal en juridisch gebied. U kan hierbij externe hulp nodig hebben.

Lees meer

Projectadministratie

Elk project heeft; een administratie, een planning, een takenlijst en een begroting. Online werken kan prettig zijn voor het delen van zaken.

Lees meer

Het uitvoeren van het verdiepingsonderzoek

In het verdiepingsonderzoek gaan we verschillende zaken nader bekijken. Met name de staat van het gebouw. hoe zit het met de constructie?

Lees meer

Opstellen gedetailleerde begroting

De lastigste vraag van een verbouwing is hoeveel deze precies gaat kosten. Natuurlijk vraagt u offertes op bij aannemers.

Lees meer

Verdiepingsonderzoek: Juridische zaken

Neem in het verdiepingsonderzoek ook een juridische paragraaf op waarin staat welke consequenties de verbouwingsplannen zullen hebben.

Lees meer

Communicatie

Het is goed dat u uitgebreid de tijd neemt om alles goed uit te zoeken. Dat betekent niet dat u al die tijd niets van u moet laten horen. Integendeel!

Lees meer

Betrokkenen

De belangrijkste externe betrokkenen in deze stap zijn een architect, een bouwkundige, een aannemer en de uitvoerende bedrijven.

Lees meer

Bestek / werkomschrijving

Om een goed contract met de aannemer af te kunnen sluiten, hebt u een werkomschrijving nodig. Hierin staat wat er gedaan moet worden en hoe het werk bouwkundig moet worden uitgevoerd.

Lees meer

Offerte-uitvraag

Houd er rekening mee dat offertes vaak een beperkte houdbaarheid hebben. U moet dus binnen een bepaalde termijn reageren.

Lees meer

Plannen definitief maken

Nu u weet hoeveel de verbouwing gaat kosten, wordt het tijd om de plannen definitief te maken. Pas de begroting indien nodig aan.

Lees meer

Besluitvorming

Nu alles is uitgezocht en er een realistisch plan van aanpak is, onderbouwd met offertes, wordt het tijd om de eigenaars toestemming te vragen

Lees meer

Aangaan financiering

U hebt een goed beeld van de kosten die met uw verduurzaming gemoeid zijn. Nu kunt u de financiering regelen.

Lees meer

Voorbereiding en uitvoering

Er zijn er nog verschillende zaken die u moet regelen. Afhankelijk van de omvang van de plannen, kunt u denken aan:

Lees meer

Nazorg

De verbouwing of renovatie van het complex is gereed. Maar voordat u de kaarsjes op de taart aansteekt, moeten we stilstaan bij de afronding.

Lees meer

Mensenkennis (Verdieping)

Hoe vaak u het ook hebt over techniek, geld en procedures; het verduurzamen van een VvE-complex is in de eerste plaats mensenwerk. In dit hoofdstuk stellen we de VvE-leden centraal.

Lees meer

Weerstand en conflict

VvE-leden hoeven het niet over alles eens te worden, maar ze moeten wel in staat zijn om zich neer te leggen bij een genomen besluit.

Lees meer

Zonnepanelen voor de VvE

Appartementencomplexen zijn vaak bij uitstek geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen, zeker als het om gebouwen gaat met een groot dak.

Lees meer

Zonnepanelen: Collectief of Individueel?

Appartementencomplexen zijn vaak bij uitstek geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen, zeker als het om gebouwen gaat met een groot dak.

Lees meer

Zonnepanelen: Verzekeren

Appartementencomplexen zijn vaak bij uitstek geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen, zeker als het om gebouwen gaat met een groot dak.

Lees meer

Zonnepanelen: Kopen of Huren?

Appartementencomplexen zijn vaak bij uitstek geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen, zeker als het om gebouwen gaat met een groot dak.

Lees meer

Verlichting

Overal waar vroeger gloeilampen of andere conventionele verlichting werd toegepast, wordt nu ledverlichting gebruikt. Logisch, lees hier meer waarom.

Lees meer

Groendak

Groendaken voorkomen wateroverlast, gaan langer mee, hebben een isolerend effect, verbetert de luchtkwaliteit én versterkt biodiversiteit.

Lees meer

Douchewarmte terugwinning (WTW)

Met een douche-wtw blijft warmte uit wegstromend douchewater niet langer onbenut. De douche-wtw warmt er koud water mee op zodat de ketel minder hard hoeft te stoken. Voor warmteterugwinning (wtw) is een kleine verbouwing nodig.

Lees meer

Ventilatie

Ventilatie is belangrijk voor uw gezondheid. Vervuilde lucht in de woning versterkt allergieën, luchtwegproblemen en irritatie van slijmvliezen, zeker bij ouderen en mensen die al ziek zijn.

Lees meer

Energiezuinige verwarming

Bijna de helft van de energierekening bestaat uit kosten voor verwarming; slechts een tiende is voor warm water. Het loont dus als u uw appartement en uw complex op een energiezuinige manier verwarmt.

Lees meer

Beglazing

HR++-glas (hoog-rendementsglas) en triple (drievoudig) glas isoleren veel beter dan enkel glas of gewoon dubbel glas. U woont comfortabeler en u bespaart op uw energieverbruik.

Lees meer

VvE-leden willen elektrisch rijden; wat nu?

Elektrische auto’s worden voor steeds meer mensen een goed alternatief, mede door de hoge brandstofprijzen. Waarschijnlijk zal de toename van elektrische auto’s dus nog versnellen. En als het aan de overheid ligt, zijn er in 2030 alleen nog uitstootvrije voertuigen te koop.

Lees meer

Stappenplan Laadpalen

‘Laadoplossingen voor elektrische auto’s binnen de VvE’ is een handig hulpmiddel. U vindt in de brochure een toolkit en een stappenplan. Die helpen u op weg bij uw eerste stappen op weg naar de installatie van laadinfrastructuur.

Lees meer
Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk