Juridische VvE Kennisbank

Welkom in de Juridische VvE Kennisbank.

Hier vindt u diepgaande informatie over uiteenlopende juridische VvE-onderwerpen.

Volmachten

Misschien bent u niet altijd in de gelegenheid de vergaderingen bij te wonen, maar wilt u wel uw mening geven en stemmen. Dan kunt u een volmacht afgeven aan een medebewoner, een familielid of een kennis of, als het splitsingsreglement dit niet verbiedt, aan een bestuurslid.

Lees meer

Stemmen

De vergadering van eigenaars is het hoogste orgaan in de VvE. Alle eigenaars kunnen stemmen over de voorstellen van het bestuur.

Lees meer

Vergadering van Eigenaars

Het hoogste orgaan van de VvE is de vergadering van eigenaars. Het begrip ‘vergadering van eigenaars’ zorgt nogal eens voor verwarring.

Lees meer

Splitsingsakte

Net als bij de aankoop van een huis ontvangt u bij de aankoop van een appartement een eigendomsakte. Naast deze akte ontvangt u een splitsingsakte (met splitsingstekening). Het splitsingsreglement is daarvan een onderdeel.

Lees meer

Modelreglement

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft een aantal algemene regels opgesteld die voor iedere nieuwe VvE gelden: Een Modelreglement.

Lees meer

Huishoudelijk Reglement

De meeste VvE’s hebben behoefte aan het vastleggen van afspraken die – bijvoorbeeld tijdens de ALV – zijn gemaakt. Die afspraken staan in het huishoudelijk reglement (HHR).

Lees meer

Appartementsrecht

Het woord ‘appartementsrecht’ gebruiken we in twee betekenissen: het gedeelte in het Burgerlijk Wetboek waarin alle regels rond het appartementsrecht staan; datgene wat u koopt als u een appartement koopt: dat heet officieel een appartementsrecht. We behandelen ze hier allebei.

Lees meer

AVG Richtlijn voor VvE’s

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft VvE Belang in samenwerking met de Privacy Company een richtlijn opgesteld die de gevolgen van de AVG concreet maakt voor VvE’s. De richtlijn is opgesteld op basis van gegevens uit een uitgebreide enquête onder VvE’s. De richtlijn maakt duidelijk aan welke eisen de VvE moet voldoen in het kader van de AVG.

Lees meer

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor VvE’s

Sinds 25 mei 2018 moeten alle organisaties voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die zorgt ervoor dat de privacy van de leden wordt beschermd.

Lees meer

Inzagerecht

Het komt geregeld voor: een appartementseigenaar verzoekt het VvE-bestuur van de VvE om inzage in de administratie verzoekt. Hoe werkt dat?

Lees meer
Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox