Juridische VvE Kennisbank

Scroll verder om uiteenlopende juridische kennisartikelen te bekijken. Kijkt u liever een video of wilt u kijken of uw vraag al eerder is gesteld? Gebruik dan onderstaande knoppen.

Veelgestelde vragen Videobank Juridisch

Stemmen

De vergadering van eigenaars is het hoogste orgaan in de VvE. Alle eigenaars kunnen stemmen over de voorstellen van het bestuur.

Lees meer

Vergadering van Eigenaars

Het hoogste orgaan van de VvE is de vergadering van eigenaars. Het begrip ‘vergadering van eigenaars’ zorgt nogal eens voor verwarring.

Lees meer

Volmachten

Misschien bent u niet altijd in de gelegenheid de vergaderingen bij te wonen, maar wilt u wel uw mening geven en stemmen. Dan kunt u een volmacht afgeven aan een medebewoner, een familielid of een kennis of, als het splitsingsreglement dit niet verbiedt, aan een bestuurslid.

Lees meer

Plaatsen van een ring-deurbel in de VvE

Het plaatsen van een Ring-deurbel door een eigenaar binnen een Vereniging van Eigenaren (VvE) kan leiden tot verschillende juridische vraagstukken. Dit artikel biedt een overzicht van de relevante juridische aspecten en verwijst naar een recente uitspraak waarin een vergelijkbaar geschil werd beslecht. Het doel is om eigenaren binnen een VvE te informeren over de overwegingen en mogelijke uitkomsten bij het aanvragen van toestemming voor het installeren van een Ring-deurbel.

Lees meer

Splitsingsakte

Net als bij de aankoop van een huis ontvangt u bij de aankoop van een appartement een eigendomsakte. Naast deze akte ontvangt u een splitsingsakte (met splitsingstekening). Het splitsingsreglement is daarvan een onderdeel.

Lees meer

Modelreglement voor de VvE – VvE Belang

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft een aantal algemene regels opgesteld die voor iedere nieuwe VvE gelden: Een Modelreglement.

Lees meer

Statuten van de VvE

Wat zijn VvE-statuten, waar wordt het voor gebruikt en hoe verhoudt het zich tot andere documenten zoals het huishoudelijk reglement?

Lees meer

Huishoudelijk Reglement

De meeste VvE’s hebben behoefte aan het vastleggen van afspraken die – bijvoorbeeld tijdens de ALV – zijn gemaakt. Die afspraken staan in het huishoudelijk reglement (HHR).

Lees meer

Gemeenschappelijk of privébezit; hoe zit dat?

Wat is nu gemeenschappelijk bezit en wat is nu privé bezit binnen een VvE. Dat vindt u in de splitsingsakte. Lees hier meer.

Lees meer

Is het onderhoud aan leidingen in het privé appartement voor rekening van de VvE of de eigenaar?

Het onderhoud aan leidingen in appartementencomplexen kan soms tot verwarring leiden over wie verantwoordelijk is: de Vereniging van Eigenaren (VvE) of de individuele eigenaar. In dit artikel lichten we de regels en jurisprudentie toe om deze vraag te beantwoorden.

Lees meer

Digitaal vergaderen voor VvE-besturen

Wilt u efficiënt en flexibel vergaderen? Ontdek de regels en voorwaarden voor digitaal vergaderen binnen Verenigingen van Eigenaren (VvE's). Met de tijdelijke wet Covid-19 niet langer van kracht, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de nieuwe, permanente wet in voorbereiding. Lees meer over de oproepingstermijn, stemprocedures en de rol van een vergadervoorzitter. VvE Belang biedt professionele ondersteuning voor gestructureerde vergaderingen. Bereid u voor op de toekomst van digitaal vergaderen. Klik hier voor meer informatie.

Lees meer

Splitsingsakte wijzigen

Uw splitsingsakte wijzigen is niet zo eenvoudig. Daarnaast is het ook niet goedkoop! Lees hier alles wat u moet weten over de wijziging.

Lees meer

Appartementsrecht

Koopt u een appartement? Zorg dan dat u op de hoogte bent van alle rechten en verantwoordelijkheden die hierbij komen kijken. Dit alles is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek als zijnde het 'appartementsrecht'

Lees meer

Politieke Lobby

VvE Belang heeft regelmatig contact met de landelijke overheid en met onze volksvertegenwoordigers. Het doel: belangenbehartiging van VvE’s en appartementseigenaars, bijvoorbeeld door vereenvoudiging van wetten en regelgeving. Daardoor kunnen VvE’s nóg beter functioneren!

Lees meer

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

In de Wmo is geregeld dat de gemeente een ‘maatwerkvoorziening’ kan verstrekken. Dat kan een vervoermiddel zijn maar ook een aanpassing aan de woning of de gemeenschappelijke gedeelten.

Lees meer

Wet VvE: Verplicht reserveren

Wet VvE regelt hoeveel VvE’s elk jaar moeten reserveren voor groot onderhoud.

Lees meer

AVG Richtlijn voor VvE’s

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft VvE Belang in samenwerking met de Privacy Company een richtlijn opgesteld die de gevolgen van de AVG concreet maakt voor VvE’s. De richtlijn is opgesteld op basis van gegevens uit een uitgebreide enquête onder VvE’s. De richtlijn maakt duidelijk aan welke eisen de VvE moet voldoen in het kader van de AVG.

Lees meer

Wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor VvE’s?

Sinds 25 mei 2018 moeten alle organisaties voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die zorgt ervoor dat de privacy van de leden wordt beschermd.

Lees meer

Inzagerecht

Het komt geregeld voor: een appartementseigenaar verzoekt het VvE-bestuur van de VvE om inzage in de administratie verzoekt. Hoe werkt dat?

Lees meer
Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox