Inschrijving Kamer van Koophandel (KvK)

Sinds 1 juli 2008 zijn VvE’s verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor nieuw opgerichte VvE’s is dat eenvoudig: de notaris zorgt daarvoor.
Bent u bestuurder van een VvE en is uw vereniging nog niet ingeschreven? Dan is het raadzaam om dat op korte termijn te doen. Als u niet aan deze wettelijke verplichting voldoet, kan dat eventueel tot een boete leiden.

Uitzondering

Is uw gebouw vóór 1972 in appartementen gesplitst? Toen was de oprichting van een VvE nog niet verplicht. Dan valt er dus niets in te schrijven. Is uw gebouw van vóór 1972 en is er wél een VvE? Dan moet die worden ingeschreven.

Waarom eigenlijk?

Een VvE moet worden ingeschreven zodat bijvoorbeeld leveranciers en onderhoudsbedrijven weten met wie ze contracten afsluiten.

Inschrijven; hoe werkt dat?

Is uw VvE nog niet ingeschreven, en wilt u dat wel gaan doen?
Dan hebt u een aantal documenten nodig:

  1. het inschrijfformulier voor VvE’s (formulier 5)
  2. het inschrijfformulier voor de functionarissen van de VvE (formulier 22)
  3. een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de bestuurder(s) van de VvE
  4. een door de bestuurder(s) gewaarmerkte* kopie van de splitsingsakte als de VvE is opgericht vóór 1 juli 2008
  5. een origineel notarieel afschrift van de splitsingsakte als de VvE is opgericht ná 1 juli 2008 en tot op heden nog niet bij KVK is ingeschreven
  6. een kopie van de presentielijst, getekend door alle op de vergadering aanwezige eigenaren.

* gewaarmerkt: op iedere pagina staat een paraaf van de bestuurder(s) en op de laatste pagina de handtekening(en).

Geen splitsingsakte?

U kunt een kopie van de splitsingsakte – tegen betaling – bestellen bij het Kadaster.

Naar de Kamer van Koophandel

Als u alle documenten compleet hebt, stuurt u ze naar het postadres van de Kamer van Koophandel. U krijgt een bevestiging van de inschrijving en een factuur voor de inschrijfvergoeding. U betaalt slechts één keer voor de inschrijving (vroeger moest u elk jaar betalen).

Tip: vraag een gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel aan.

Een nieuw bestuur; wat dan?

Vindt er een bestuurswisseling plaats? Treedt een nieuw lid toe tot het bestuur? Dan moet u dat melden bij de Kamer van Koophandel, zodat de inschrijving kan worden aangepast.

KvK-nummer vermelden op correspondentie?

Elke organisatie die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, krijgt een inschrijvingsnummer. Ondernemingen moeten dat nummer op hun correspondentie vermelden. VvE’s hoeven dat niet te doen, tenzij ze een onderneming hebben. Dat is zelden het geval.

VvE uitschrijven

Een VvE kan alleen worden ontbonden door een notariële akte. Als u de VvE wilt laten uitschrijven bij de Kamer van Koophandel, gebruikt u formulier 17A. Een door de notaris gewaarmerkt afschrift van de akte moet worden meegestuurd.

Wie is de UBO?

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel ‘uiteindelijk belanghebbende’. Het is degene die de uiteindelijke eigenaar zijn van een organisatie of daarover de zeggenschap hebben.
Het begrip is in het leven geroepen om te weten wie er uiteindelijk profiteert van het geld van de vereniging. De wetgever probeer op deze manier witwassen van geld tegen te gaan.
Bij een VvE is er geen sprake van een UBO, want de eigenaars zijn samen eigenaar van de gelden. Er is dus geen UBO, en de VvE hoeft die dus ook niet in te schrijven.

Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid heeft geen akte bij de notaris laten opmaken. Zo’n vereniging wordt ook wel informele vereniging genoemd. Voor zo’n organisatie gelden veel minder rechten en plichten dan voor een VvE. Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid hoeft u niet in te schrijven, maar het mag wél.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox