Verhurende eigenaar

U bent verhurende eigenaar in een VvE. Dit wilt u weten!

U bent eigenaar van een appartement dat u verhuurt aan iemand anders. Dan bent u nog steeds lid van de VvE. U bent samen met de andere eigenaars eigenaar van het complex. Omdat u uw appartement verhuurt, staat u in voor het ‘goede gedrag’ van uw huurder. Dat is geregeld in het reglement van splitsing. In de huurovereenkomst of met een aparte verklaring moet u ervoor zorgen dat uw huurder zich aan de regels van de VvE houdt.

In veel complexen worden appartementen verhuurd door een woningcorporatie of een belegger. Ook zo’n corporatie of belegger is lid van de VvE: hij is samen met de andere eigenaars eigenaar van het hele complex.

Omdat deze organisaties vaak meer appartementen verhuren, noemen we hen ‘groot-eigenaar’. Dat levert hun veel stemmen op in de algemene ledenvergadering. Ze hebben dus ook veel invloed op de besluiten die daar worden genomen.

Rechten & plichten

Ook de groot-eigenaar is geen eigenaar van appartementen, maar van appartementsrechten. Alle eigenaars zijn samen eigenaar van het hele gebouw en van alle gemeenschappelijke onderdelen. U kunt dan denken aan de lift, de waterleiding en soms de cv-installatie. Eigenaars hebben een ‘gebruiksrecht’ op hun privégedeelte (hun woning).
Het appartement is dus niet hun eigendom: ze gebruiken het alleen. Bij het gebruik moeten ze zich houden aan de regels in het splitsingsreglement en het eventuele huishoudelijk reglement.

Huren is ook een vorm van gebruiken. Als de eigenaar zijn appartement verhuurt, noemen we dat ‘in gebruik geven’.
Wat mag wel en niet in uw gebouw?

Dat staat allemaal in de splitsingsakte en het splitsingsreglement. Die vormen samen de basis voor de VvE: alle spelregels voor de bewoners staan erin.
De regels moeten ervoor zorgen dat iedereen prettig kan wonen in het gebouw. Daarom is het voor alle bewoners belangrijk om op de hoogte te zijn van de regels. Dus ook voor huurders.

Onderhoud & gebreken

Als huurders vinden dat onderhoud moet worden uitgevoerd, richten ze zich tot de verhuurder. Dat geldt ook voor herstel van gebreken. Dat is geregeld in de huurovereenkomst.
Huurders en verhuurders zijn verplicht om onderhoud uit te voeren. Als het gaat om onderhoud of reparatie van gemeenschappelijke delen (dak, lift, trappenhuis etc.) moet u als verhurende eigenaar samenwerken met de VvE. Daar bent u immers lid van. U kunt pas iets doen als u toestemming hebt van de VvE.

Onderhoud dat verder gaat dan de gewone dingen, is renovatie. Als verhuurder mag u renovatiewerk alleen laten uitvoeren als de huurder het daarmee eens is.
Dat maakt het proces extra lastig. Als verhurende eigenaar kunt u pas akkoord gaan met de plannen in de VvE als u overeenstemming hebt bereikt met de huurders.

Hinder & overlast

Misschien heeft uw huurder last van andere bewoners. Lawaai, rommel, stank; het komt overal voor. Andere bewoners kunnen ook last hebben van uw huurder.
In beide gevallen bent u aan zet! In veel gevallen is een gesprek al voldoende om het probleem op te lossen. Soms weten bewoners niet dat ze overlast veroorzaken.
Als een gesprek niets oplevert, zijn er andere mogelijkheden.

Overleg

Als bewoner van een appartementencomplex kunt u er niet omheen: overleg met mede-eigenaars, maar ook met huurders of andere gebruikers. Er is wel verschil in de soorten overleg.

[Tekst gaat verder onder de afbeelding]

Het overleg met mede-eigenaars voert u in de vergadering van eigenaars.

Verhurende eigenaars van meer dan 25 woningen of woningcorporaties overleggen met hun huurders. Daarvoor hebben ze de Wet op het overleg huurders verhuurders (de ‘Overlegwet’).
Vaak is er een bewonerscommissie, die uit huurders bestaat. Natuurlijk kunnen eigenaars en huurders heel goed onderwerpen gezamenlijk bespreken. Zeker als het gaat om dingen die voor iedereen belangrijk zijn. Zo’n bespreking kunt u ook combineren met de VvE-vergadering.

U mag uw huurders een volmacht geven. Daarmee kunnen ze namens u naar de VvE-vergadering gaan. Ze mogen dan ook namens u stemmen.

Energiebesparing & Duurzaamheid

U wilt graag een appartement dat weinig energie verbruikt. Dat scheelt geld, en de woning wordt er comfortabeler door. U kunt zelf maatregelen nemen, en de VvE kan dat ook doen. Voorbeelden zijn isolatie, de installatie van een warmtepomp of het aanbrengen van HR++-glas.

Voor sommige maatregelen krijgt u subsidie of belastingvoordeel. Soms kunt u een goedkope ‘energiebespaarlening’ afsluiten.

Veel mensen schuiven het nemen van energiebesparende maatregelen steeds maar voor zich uit. Dat is op zich logisch: het is op korte termijn een investering en het geeft wat werk. Maar op lange termijn verdient de investering zich meestal terug. Daarna begint u echt aan de maatregelen te verdienen. Uw huurder woont prettiger doordat het appartement minder koud is in de winter of doordat de tocht verdwenen is.

En u weet het: energiebesparende maatregelen spelen een cruciale rol in de strijd tegen klimaatverandering!

Interessant voor u: een beter energielabel betekent: meer woningwaarderingspunten. Daardoor kunnen (op termijn) de huurinkomsten stijgen. Doordat de kosten voor energie dalen, kunnen de woonlasten voor uw huurders gelijk blijven.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox