Hulpmiddel: Basis Communicatieplan

De verbouwing van het appartementencomplex gaat veel tijd kosten. Het is belangrijk dat u daarbij alle betrokkenen zo goed mogelijk meeneemt. Hiervoor hebt u een communicatie-plan nodig. Dit plan ziet er in grote lijnen als volgt uit:

  • Doelstelling. Wat wilt u bereiken?
  • Doelgroepen. Met wie gaat u communiceren? Zet de doelgroepen op een rij. Denk aan bestuur, leden, beheerder, gemeente, architect, aannemer en geldverstrekkers. Maak een analyse van de huidige situatie: wat moet iedereen weten?
    Gewenst effect. Bepaal uw communicatiedoelstellingen. Maak de doelen zo concreet mogelijk, bijvoorbeeld met de SMART-methode. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.
  • Boodschap. Vertaal de doelstellingen naar een verhaal dat aansluit bij de doelgroepen. Bijvoorbeeld: ‘Wij willen graag toekomstbestendig, comfortabel en betaalbaar wonen.’ U kunt deze boodschap invullen voor verschillende groepen binnen de VvE. Sommige leden willen bijvoorbeeld de CO2-uitstoot verminderen, anderen vooral het comfort verbeteren en weer anderen denken aan de verkoopbaarheid van hun appartement.
  • Kies communicatiemiddelen, zoals nieuwsbrieven, flyers, e-mail, een eigen website of een besloten Facebook-groep. Maar ook: koffieochtenden en informatiebijeenkomsten. Zorg dat u iedereen op verschillende manieren bereikt. Verschillende mensen hebben verschillende voorkeuren als het gaat om de wijze waarop ze informatie ontvangen. De een leest liever een nieuwsbrief, terwijl de ander liever wordt bijgepraat. En veel mensen willen allebei.

U kunt alle bovenstaande zaken samenvatten in een tabel. Dit noemen we een communicatiematrix. Hiermee ziet u in een oogopslag hoe, wat en wanneer u communiceert met de verschillende doelgroepen.

Doelgroep Gewenst effect Boodschap Middelen Timing
Werkgroep Goede samenwerking Voortgang en overleg.
We werken graag samen.
We hebben verschillende achtergronden en expertises waarmee we samen een mooi en uitvoerbaar plan maken.
Whatsapp (werk)groep
Vergadering
E-mail
Dropbox / OneDrive
Planbord (Trello)
Wekelijks, tweewekelijks of maandelijks
Bestuur Afstemming medewerking We willen samen met het bestuur en de leden ons VvE-complex verbeteren/renoveren/CO2-neutraal maken. Overleg
Mail
Maandelijks
Leden Draagvlak en medewerking Samen gaan we ons VvE-complex verduurzamen. We willen bereiken dat….
(CO2, comfort, modern gebouw, etc.)
Nieuwsbrief
Flyers
E-mail
Bijeenkomsten
Bij voorkeur maandelijks
Beheerder Input We gaan het VvE-gebouw duurzaam maken Overleg
Informatiebijeenkomst
Wanneer nodig
Gemeente Juridische afstemming Welke hulp/instemming hebben we nodig vanuit de gemeente? Overleg Wanneer nodig of op aangeven vanuit de gemeente
Architect Input Vertaal onze wensen en plannen naar een mooi ontwerp. Overleg
Presentatie
Bijeenkomst met leden
Vanaf stap 2 of 3
Aannemer Duidelijke afspraken Vertaal het ontwerp van de architect in een uitvoerbaar plan. Overleg Wanneer nodig
Geldverstrekker Tijdige financiering Duidelijkheid over de financiering en alles wat daarbij komt kijken. Overleg, brieven Wanneer nodig
Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox