Opstellen gedetailleerde begroting

De lastigste vraag van een verbouwing is hoeveel deze precies gaat kosten. Natuurlijk vraagt u offertes op bij aannemers. Hierin staat in de eerste plaats hoeveel de verbouwing kost in termen van materiaal en arbeid. Daarnaast maakt u kosten in de aanloop naar het werk voor zaken zoals het ontwerp en advies.

Enkele voorbeelden:

  • Procesbegeleiding
  • Architect
  • Onderzoek (bijvoorbeeld bodem, bouwkundige staat)
  • Vergunningen aanvragen (leges)
  • Constructeur
  • Bouwbegeleiding
  • Kosten voor het afsluiten van een lening
  • Notaris

Daarnaast zijn er nog allerlei kosten te bedenken die specifiek van toepassing zijn voor uw project. Stel dat u alle puien wilt vervangen, dan zullen de bewoners tijdelijk elders moeten wonen. Misschien willen de bewoners graag een aparte stilteruimte waar ze zich tijdelijk kunnen terugtrekken uit de herrie van de verbouwing.

Houd rekening met onvoorziene kosten. Deze post is onmisbaar. Hierin houdt u ruimte voor onverwachte zaken zoals prijsstijgingen, uitloop van de werkzaamheden of meerwerk.

Financiering

Met een gedetailleerde begroting op zak kunt u op zoek naar financiering. Net als het andere onderzoek in deze fase zet u de beste keuzes overzichtelijk op een rij met alle voor- en nadelen ervan. Zo onderbouwt u de keuze en maakt u voor de mede-eigenaars duidelijk wat uw afwegingen zijn geweest.

Rekenvoorbeelden VvE Energiebespaarlening

Bij de aanvraag voor een VvE Energiebespaarlening krijgt u een rentevoorstel (met een vast rentepercentage voor de totale looptijd van de lening), zodra de VvE de besluitvormende vergadering uitschrijft. Dit percentage heeft een geldigheidstermijn van maximaal zes maanden. Op de website www.energiebespaarlening vindt u voorbeelden van looptijden, rentepercentages en kosten. Dit voorbeeld is van januari 2022 (let op: de rente wijzigt regelmatig):

Hoofdsom
Bruto maandlasten
Looptijd in maanden en aantal termijnen
Totale kosten lening**
Effectieve jaarrente***
€ 2.500.000,- € 9.969,25 360 € 3.588.930,00 2,60%
€ 1.000.000,- € 3.987,70 360 € 1.435.572,00 2,60%
€ 500.000,- € 2.596,25 240 € 623.100,00 2,30%
€ 500.000,- € 3.236,00 180 € 582.480,00 2,10%
€ 500.000,- € 4.553,80 120 € 546.456,00 1,80%
€ 100.000,- € 519,25 240 € 124.620,00 2,30%
€ 100.000,- € 647,20 180 € 116.496,00 2,10%
€ 100.000,- € 910,76 120 € 109.291,20 1,80%

* De rente is vast gedurende de gehele looptijd. Mogelijk komt de rente in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid. Raadpleeg de Belastingdienst voor meer informatie.
** Dit zijn de totale kosten voor het aangaan en terugbetalen van uw lening.
*** Kosten op basis van de effectieve jaarrente (JKP) zijn de totale kosten van de lening, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale leenbedrag.

Exploitatie- en liquiditeitsbegroting

Om de betaalbaarheid op termijn ook te kunnen garanderen, kunt u een voorlopige exploitatie- en liquiditeitsbegroting (laten) opstellen. Deze is op termijn ook noodzakelijk voor het verkrijgen van een lening bij het Nationaal Warmtefonds. Op de downloadspagina van de website http://www.energiebespaarlening.nl kunt u het Excel-bestand ‘VvE Exploitatie en Liquiditeitsbegroting’ downloaden.

Ga verder naar: Juridische zaken

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox