Betrokkenen

De belangrijkste externe betrokkenen in deze stap zijn een architect, een bouwkundige, een aannemer en de uitvoerende bedrijven. Hieronder gaan we kort in op de rollen van deze spelers. Samen met hen gaat u een werkomschrijving of een bestek maken en offertes op-vragen.

Bouwkundige

Een bouwkundige beoordeelt de bouwkundige staat van het gebouw en geeft mogelijkheden aan voor verduurzaming.

Architect

Als u uitgebreid gaat verbouwen, is de kans groot dat het uiterlijk van het gebouw verandert. Het is daarom verstandig om uw plannen voor te leggen aan een architect. Hij/zij kan schetsen of 3D-tekeningen maken en soms zelf een model van het gebouw printen met een 3D-printer. De visualisatie van uw plannen helpt bij de communicatie met de eigenaars.
Tot slot kan de architect het ontwerp controleren op het bouwbesluit.
Bij kleinere projecten kunt u ook kiezen voor een bouwkundig tekenaar in plaats van een architect. Deze kan ook de rol van bouwkundige op zich nemen.

Constructeur

Een constructeur is de verbinding tussen de architect en de aannemer. Hij/zij toetst en bere-kent de constructies die nodig zijn voor het gebouw en werkt in feite de voorstellen van de architect verder uit. Als u een omgevingsvergunning (de vroegere bouwvergunning) moet aanvragen, is een constructieberekening verplicht.

Bouwbegeleider

Een onafhankelijke bouwbegeleider kan u helpen bij het maken van keuzes over de bouw, het indienen van een bouwaanvraag bij de gemeente, het opstellen van een technische omschrijving voor de aannemersselectie, het vergelijken van offertes (zie verderop) en het controleren van de voortgang en afronding van het project.

Aannemer

Bij een grotere verbouwing maakt u gebruik van een aannemer: de eindverantwoordelijke voor de verbouwing. In sommige gevallen werkt u met meerdere aannemers, maar meestal zijn dit onderaannemers die onder de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer werken. Door te werken met één aannemer heeft u ook maar één aanspreekpunt. Zo voorkomt u issues met aansprakelijkheid.

Wat doet een aannemer?

 • Bespreekt het ontwerp met de architect en de constructeur
 • Geeft bouwadvies voor en tijdens de verbouwing
 • Stelt een planning op en voert deze uit
 • Stuurt onderaannemers aan
 • Koopt materiaal in
 • Richt een werkplaats in
 • Garandeert de veiligheid tijdens de verbouwing
 • Lost problemen op
 • Communiceert met de VvE over de voortgang

Hoe kiest u een aannemer?

 1. Vraag ook een offerte bij een aannemer van buiten de regio.
 2. Vraag bij vrienden en kennissen, de beheerder, de architect of bouwkundige of zij goede aannemers kennen die ervaring hebben met VvE’s.
 3. Kijk naar achtergrond en ervaring. Hoe lang bestaat het bedrijf al en hoeveel mensen werken er voor dit bedrijf? Met een zzp’er loopt u risico op vertraging als de aannemer ziek wordt; bij een groot bedrijf is de relatie wellicht minder persoonlijk.
 4. Kijk of de aannemer gecertificeerd is, bij voorkeur met het VCA-certificaat (voor veiligheid) en BouwGarant of Woningborg voor financiële en juridische waarborgen bij bijvoorbeeld een faillissement of een verschil van mening.
 5. Luister naar uw gevoel. Kies een aannemer die bij u past. Als u geen goed gevoel hebt bij een aannemer, kies dan een ander.
 6. Vraag referenties bij de aannemer en doe navraag naar de ervaringen.
 7. Let op de leveringsvoorwaarden en garanties.

Ga verder naar: Bestek / Werkomschrijving

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox