Energiebelasting

De overheid wil dat u zuiniger en efficiënter omgaat met energie. Daarom heft de overheid energiebelasting over het verbruik van elektriciteit en aardgas.

Door de belasting wordt de totaalprijs van energie hoger. Een hogere energieprijs kan mensen stimuleren minder energie te gebruiken.
In 2023 is de energiebelasting ongeveer 59 cent per m3 gas en 15 cent per kWh stroom.

Meer belasting op aardgas; minder op elektriciteit

Het kabinet verhoogt de energiebelasting voor aardgas en verlaagt de energiebelasting voor elektriciteit. De overheid wil hiermee stimuleren dat huishoudens vaker kiezen voor elektrische warmteopties, zoals warmtepompen. Of voor duurzame warmteopties, zoals aardwarmte.

De tarieven van deze belasting staan op de site van de Belastingdienst. U betaalt de energiebelasting aan uw energieleverancier, die de belasting weer afdraagt aan de Belastingdienst.
Deze belasting vindt u dus op de rekening van de energieleverancier.

Wijzigingen energiebelasting, ODE en btw in 2023

  • De btw op energie wordt weer 21%, de btw was tijdelijk 9% in 2022.
  • De Opslag Duurzame Energie (ODE) wordt € 0,00 en wordt verwerkt in energiebelasting.
  • De energiebelasting wordt ongeveer € 0,59 per m³ gas en € 0,15 per kWh stroom (incl. 21% btw).
  • De vermindering energiebelasting voor 2023 komt neer op € 596,85.

Teruggaaf energiebelasting

In sommige gevallen kunnen bedrijven en instellingen (energie)belasting terugkrijgen. Bijvoorbeeld als een bedrijf aardgas en elektriciteit gebruikt om zelf elektriciteit op te wekken.

Belastingvermindering

Per elektriciteitsaansluiting geldt een belastingvermindering. U krijgt deze belastingvermindering omdat de Belastingdienst een deel van het energieverbruik als basisbehoefte ziet. Over dat deel betaalt u geen belasting. Het huidige tarief per elektriciteitsaansluiting vindt u op de website van de Belastingdienst.

Verrekening vermindering energiebelasting

De energieleverancier verrekent de belastingvermindering met de energierekening. Wie in een jaar minder energiebelasting betaalt dan het bedrag van de belastingvermindering, krijgt toch de volledige belastingvermindering. Verhuist u binnen de verbruiksperiode van een jaar? Dan wordt de belastingvermindering naar evenredigheid berekend.

Opslag duurzame energie: tarieven

Huishoudens en bedrijven dragen via hun energierekening allemaal bij aan investeringen in duurzame energie. Bedrijven zijn vanaf 2020 meer gaan bijdragen aan de Opslag duurzame energie (ODE) dan huishoudens, namelijk 2/3 in plaats van de helft. De ODE-tarieven per 2021 volgen deze verhoudingen. De tarieven volgen de stijging van de uitgaven van de subsidieregeling SDE++.

Zonnepanelen en energiebelasting

Burgers en bedrijven die zelf elektriciteit opwekken met zonnepanelen en die elektriciteit zelf verbruiken, hoeven over de zelf opgewekte elektriciteit geen belasting te betalen.
Let op: als u zonnepanelen hebt en stroom levert aan uw energieleverancier, wordt u door de Belastingdienst gezien als ondernemer voor de omzetbelasting. Meer informatie over omzetbelasting voor eigenaren van zonnepanelen vindt u op de website van de Belastingdienst.
Verhuurders die zonnepanelen op een huurwoning plaatsen en daarmee elektriciteit leveren aan de huurder, krijgen ook vrijstelling van energiebelasting. De vrijstelling geldt alleen voor de stroom die met de zonnepanelen is opgewekt.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox