Subsidie

Als VvE kunt u in een aantal gevallen profiteren van subsidies voor de verduurzaming van uw complex. Er zijn ook subsidies voor het advies om tot verduurzaming te komen: het procesadvies.

Kijk eerst op de Energiesubsidiewijzer. Daar vindt u alle mogelijkheden; ook de lokale en regionale

 • Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)

  De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) is bestemd voor VvE’s die energie willen besparen in hun gebouw en de appartement(en). Deze subsidie is bestemd voor (gemengde) VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties, maar niet voor commercieel vastgoed binnen de VvE, zoals winkels of kantoren.

  U kunt subsidie aanvragen voor:

  • Energieadvies door een gecertificeerde energieprestatieadviseur, eventueel in combinatie met procesbegeleiding en/of een meerjarenonderhoudsplan (MJOP),
  • energiebesparende maatregelen, waaronder isolatiemaatregelen of aanvullende energiebesparende maatregelen of voor een samenhangend ‘zeer energiezuinig pakket’,
  • tot en met december 2022 is 32,2 miljoen euro beschikbaar.
 • Subsidie voor energieadvies

  Wilt u weten welke energiebesparende maatregelen voor uw gebouw(en) het beste resultaat en rendement geven? Vraag dan subsidie aan voor energieadvies. Deze subsidie heeft 3 varianten. Een energieadvies:

  • Van een gecertificeerde energieprestatieadviseur (EPA),
  • met externe procesbegeleiding,
  • met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) in combinatie met energieadvies en eventuele procesbegeleiding.

  Deze subsidie vraagt u aan nadat u de kosten heeft gemaakt.

 • Subsidie voor energiebesparende maatregelen en voorwaarden

  Wilt u met uw VvE twee of meer energiebesparende isolatiemaatregelen uitvoeren? Dan vraagt u vooraf subsidie aan. U moet deze subsidie voor elk gebouw apart aanvragen, voordat u de maatregelen uitvoert. De subsidie heeft drie varianten met bijbehorende voorwaarden:

  1.      Isolatiemaatregelen

  • Spouwmuurisolatie: het isoleren van bestaande spouwmuren in de thermische schil,
  • Gevelisolatie: het isoleren van de bestaande gevel als thermische schil, door middel van binnen- of buitengevelisolatie
  • Dakisolatie: het isoleren van het bestaande dak in de thermische schil, of van de bestaande zolder- of vlieringvloer (als de zolder onverwarmd is)
  • Vloerisolatie en/of bodemisolatie: het isoleren van de bestaande vloer of de bestaande bodem in de thermische schil
  • Hoogrendementsglas: het vervangen van glas in de thermische schil door HR++-glas of door triple-glas
  • Let op: als u triple-glas neemt, dan moet dit altijd in combinatie met het vervangen van het kozijn door een isolerend kozijn.
   Hoogrendementsglas mag in het kozijn gecombineerd worden met panelen met dezelfde U-waarde.

   

  2.      Aanvullende maatregelen

  Isolerende deuren

  U vervangt de voor- en achterdeur in de gevel door een isolerende deur. De maximale U-waarde van de deur is 1,5. Het subsidiebedrag hiervoor bedraagt € 80 per m2.

  Energiezuinig ventilatiesysteem

  U legt voor het eerst een ventilatiesysteem aan. Voor de subsidie komen twee ventilatiesystemen in aanmerking:

  Aanvullende maatregel Wtw-rendement Subsidiebedrag
  CO₂-gestuurd ventilatiesysteem n.v.t. 20% van de kosten met een maximum van € 800
  Balansventilatiesysteem met warmteterugwinning (wtw) ≥ 90% 20% van de kosten met een maximum van € 800
  Waterzijdig inregelen verwarmingssysteem

  Als uw verwarmingssysteem niet optimaal is ingeregeld, zorgt dit voor minder rendement. Door het systeem waterzijdig in te regelen zorgt de monteur ervoor dat het warme water op een goede manier over uw verwarmingssysteem wordt verdeeld.

  Het subsidiebedrag hiervoor bedraagt € 60 per woning.

  Energiedisplay of slimme thermostaat

  Meer inzicht in uw energieverbruik zorgt dat u zuinige keuzes kunt maken. Om dit inzicht te krijgen kiest u bijvoorbeeld voor:

  • Een energiedisplay die verbonden is met een slimme meter. Die geeft inzicht in het gehele actuele energieverbruik in uw woning,
  • een thermostaat die het energieverbruik binnen uw woning afstemt op uw leefgedrag en die via een energiemanagementsysteem inzicht geeft in het gehele actuele energieverbruik in uw woning,
  • een thermostaat waarmee u de temperatuur van de afzonderlijke ruimtes in uw woning regelt,
  • het subsidiebedrag voor deze maatregel bedraagt € 100 per woning.

  3.     Zeer energiezuinig energiepakket

  Wilt u met uw Vereniging van Eigenaren (VvE) het maximum aan energiebesparende maatregelen nemen in uw gebouw? Dan kunt u subsidie aanvragen voor een zeer energiezuinig pakket (ZEP), een samenhangend pakket aan energiebesparende maatregelen.

  U voert het zeer energiezuinig pakket uit in uw hele gebouw. Het pakket stelt hoge eisen aan onder ander de isolatiewaarden en past goed bij het nul op de meter-concept voor woningen en gebouwen. De vereniging moet de maatregelen binnen 24 maanden uitvoeren.

  Bonussubsidie

  Voldoet de uitvoering van de maatregelen aan de kwaliteitseisen en de subsidievoorwaarden? Dan komt u in aanmerking voor extra subsidie van € 4.000 per woning.

  Kwaliteitseisen

  Kiest u voor het zeer energiezuinig pakket, dan neemt u de volgende maatregelen:

  • Isolatie van dak, gevel, vloer, glas, kozijnen en deuren,
  • een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning.

  Alle maatregelen moeten voldoen aan de isolatiewaarden in onderstaande tabel:

  Maatregel Isolatiewaarde
  Dakisolatie minimale Rc-waarde 6,5 [m2K/W]
  Gevelisolatie minimale Rc-waarde 5,0 [m2K/W]
  Vloerisolatie minimale Rc-waarde 4,0 [m2K/W]
  Triple glas maximale U-waarde 0,7 [W/m2K]
  Isolerende kozijnen maximale U-waarde 1,5 [W/m2K]
  Isolerende deuren in de gevel maximale U-waarde 1,5 [W/m2K]
  Kierdichtheid

  Nadat alle maatregelen zijn uitgevoerd, laat u met een kierdichtheidstest controleren of het gebouw voldoet aan de vereiste kierdichtheid. Deze kierdichtheid mag ten hoogste een Qv_10; kar-waarde hebben van 0,4 l/sm2.

  Bereken uw subsidie

  U berekent uw subsidie vooraf zelf met de rekentool. De berekening is ter informatie en geeft alleen een indicatie van het subsidiebedrag.

  Tip: open de rekentool en sla deze eerst op uw pc op. De rekentool werkt niet op een iOS-platform (Apple).

  Kijk voor alle informatie op www.rvo.nl

 • Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen; ook voor gemengde VvE’s

  Sinds 1 oktober 2021 kan de gemengde VvE ook gebruik maken van de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH). Zo mogen naast verhuurders ook gemengde Vereniging van Eigenaars (VvE’s) gebruik maken van de regeling.

  In een gebouw met een gemengde VvE wonen huurders en eigenaar-bewoners. Verhuurders en gemengde VvE’s kunnen subsidie aanvragen voor:

  • De aanschaf van een volledig elektrisch kooktoestel,
  • een aansluiting op het warmtenet. Een individuele aansluiting en een centrale aansluiting mag u combineren. U kunt de subsidie voor het koppelen van het inpandige leidingstelsel aanvragen onder de aansluitkosten,
  • de kosten voor de aanleg van het inpandige leidingstelsel. Die kunt u onder omstandigheden opvoeren als aansluitkosten in plaats van inpandige woningkosten. Dit is mogelijk als u optreedt als doorleverancier of als het eigendom of beheer van deze leidingen overgaat naar de warmteleverancier.

  Kijk voor alle informatie op www.rvo.nl; Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox