Weerstand en conflict

Meer kennis van mensen

Zoals u weet, hoeven de VvE-leden het niet over alles eens te worden, maar ze moeten wel in staat zijn om zich neer te leggen bij een genomen besluit. Die acceptatie hangt voor een groot deel af van de manier waarop u omgaat met de bezwaren van tegenstanders.

U weet het al, maar we zeggen het nog maar eens: mensen houden niet van verandering. U zult ze dus moeten overtuigen. Dit vraagt in de eerste plaats om duidelijkheid. De eigenaars zullen allerlei vragen stellen over de techniek, de kosten, de opbrengsten, de financiering, de besluitvorming, de splitsingsakte, enzovoorts. U zult dus goed voorbereid en goed geïnformeerd de bijeenkomsten moeten leiden. Wanneer u vragen goed beantwoordt, merkt u dat het draagvlak vanzelf toeneemt. Het is wellicht overbodig om te zeggen, maar we doen het toch: luister goed naar de aanwezigen. Ook als zij hun vragen met achterdocht stellen. Geef eerlijk en open antwoord. Als u het antwoord niet direct paraat hebt, geef dan aan dat u erop terugkomt (en doe dit ook).

Weerstand is normaal

Elke verandering roept weerstand op. Als een kleine minderheid tegen de plannen is, hoeft dat geen probleem te zijn om het voorstel door de ALV te loodsen. Maar als de weerstand erg groot wordt, dreigt uw plan te sneuvelen of raakt de sfeer verziekt. Hoe gaat u met de weerstand om? En hoe voorkomt u dat weerstand uitmondt in een conflict? Allereerst: schrik niet. Weerstand is normaal. Mensen zijn vaak onzeker over de voorgestelde veranderingen en houden daarom vast aan de vertrouwde, bestaande situatie. Vragen, zorgen en onzekerheid zijn niet hetzelfde als weerstand.

Als de weerstand aanhoudt, is het zaak om te bekijken waar die vandaan komt. Wie zijn tegen en wat is hun inhoudelijke bezwaar? Eigenaren die veel stampij maken, kunnen ervoor zorgen dat de stemming omslaat. Dit gebeurt vooral als er onenigheid ontstaat over de feiten. Mensen kiezen dan liever voor het zekere (niets doen of uitstellen) dan voor het onzekere.

Blijf rustig. Als in een groep een conflict ontstaat, kiezen de meeste mensen vaak voor de rustige en redelijke partij. Als u zich bereid toont om te luisteren en alles zo goed mogelijk uit te leggen, wekt u sympathie op bij de anderen. Ga dus geen conflict aan, maar toon begrip. Zorg er wel voor dat de discussie zich beperkt tot de feiten en laat u niet in discussies trekken die niets met het voorstel te maken hebben.

Weerstand verminderen

Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende tactieken om met weerstand om te gaan.

  1. Rol. Geef aan wat uw rol is en wijs zo mogelijk een gespreksleider aan die de mensen vertrouwen.
  2. Geschiedenis. Leg uit hoe u tot dit punt gekomen bent. Wat is er gebeurd en wat is al afgesproken?
  3. Benoemen. Zeg hardop wat u bij de ander ziet gebeuren: is de ander boos, verdrietig, verward of afhoudend? Erken deze emoties. Laat weten dat u begrijpt dat de ander (nog) niet blij is met je voorstel.
  4. Bevragen. Stel open vragen over de bezwaren die iemand voelt. Waar is de persoon boos over of bang voor? Ga niet in discussie, maar probeer te achterhalen wat de ander écht wil. Vat samen wat de ander zegt: zo laat u zien dat u de ander hoort en begrijpt.
  5. Meebewegen en kantelen (judo). Kijk hoe u de wensen van de ander kunt verbinden aan uw achterliggende doelen: iemand wil misschien geen nieuwe kozijnen, maar wel geld besparen, een mooie wereld achterlaten voor de (klein)kinderen of de waarde van zijn/haar appartement vergroten. Als u de juiste vragen stelt, ontdekt u wat iemand echt raakt.
  6. Vermijd discussies. Ga niet in op de bezwaren. Spreek eventueel af dat u ze parkeert om er later nog op terug te komen. Gebruik deze tactiek vooral in situaties waarin het niet om een heel belangrijk punt gaat.
  7. Draagvlak creëren. Maak iemand bondgenoot van uw plannen. Door iemand in vertrouwen te nemen, vermindert u de weerstand.
  8. Profiteer van weerstand. Zorg dat u leert van uw gesprekspartner en neem goede suggesties en argumenten over.

Als de ander niet wil luisteren…

Ondanks alle begrip, argumenten en pleidooien, komt het voor dat mensen niet willen meebewegen. Dan helpt het om te zeggen dat u het gevoel hebt dat die ander niet bereid is echt naar u te luisteren. U kunt zelfs aangeven dat u op een (luister)reactie had gehoopt. Als u merkt dat de ander nog steeds niet bereid is om te luisteren, kunt u uw teleurstelling verwoorden. Blijf dan altijd bij de feiten en uw eigen emoties. Verval niet in verwijten of speculaties over het gedrag van de ander, maar blijf bij uzelf, uw ervaringen en uw emoties. Bijvoorbeeld: 1. Ik zie dat dit gebeurt… 2. Dat roept bij mij de volgende emoties op… 3. Ik wil dat jij … doet. 4. Wat kunnen wij hier over afspreken? (PS: Deze tip is ook goed bruikbaar in een huwelijk).

Conflict

Zodra mensen steeds luider hun standpunten verdedigen, elkaars motieven in twijfel gaan trekken, niet meer luisteren naar argumenten, en er emotionele brieven/mails worden rondgestuurd (met veel uitroeptekens en woorden in hoofdletters), weet u dat er een conflict aan het ontstaan is.

Onderling oplossen

Probeer een conflictsituatie altijd eerst onderling op te lossen. En doe dit zo snel mogelijk. Vaak helpt een persoonlijk gesprek om de kou uit de lucht te krijgen. Wederzijds respect en inleving in elkaars standpunten zijn nodig om tot een oplossing te komen. Een gesprek met een ander bestuurslid kan soms al een opening zijn omdat het conflict dan minder persoonlijk/op de man gespeeld wordt. Als het conflict te lang blijft doorsudderen en de partijen zich ingraven, lukt het vaak niet meer om daar nog samen uit te komen. In dat geval is hulp van een externe partij nodig.

Hulp van buiten

Weet dat hulp inroepen sterk is en niet zwak. U kunt kiezen voor bemiddeling. Op die manier zoekt u samen een oplossing en behoudt u een goede relatie met de buren. Een andere optie is het inschakelen van een jurist. Pas in het uiterste geval is een gang naar de rechter nodig. In dat geval wordt het conflict op een onpersoonlijke manier opgelost. Dat zal de onderlinge relatie zeker niet ten goede komen.

Rechtsbijstand

Wij raden u aan niet zomaar naar de rechter te stappen: een procedure kost veel tijd en geld. Maar mocht het toch nodig zijn, dan kunt u gebruik maken van uw rechtsbijstandsverzekering (als u die hebt). Neem contact op met uw verzekering en bespreek welke mogelijkheden deze biedt. Een jurist beoordeelt uw situatie en de haalbaarheid van een rechtszaak. Omdat VvE-zaken door de kantonrechter worden behandeld, bent u niet verplicht een advocaat in de arm te nemen. Zorg wel dat u zich goed voorbereidt; juridisch advies is geen overbodige luxe.

In één keer goed!

Als u de hiervoor geschetste voorbeelden van weerstand en conflict leest, slaat de schrik u wellicht om het hart. Gelukkig is dat niet de normale gang van zaken in VvE’s. Meestal komen de bewoners er samen prima uit.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox