Wet Natuurbescherming

Plannen voor een grote renovatie van uw complex? Laat vóór u begint met de werkzaamheden onderzoek uitvoeren naar de aanwezigheid van vleermuizen of andere beschermde dieren. Dit is namelijk verplicht volgens de Wet Natuurbescherming. Als die er zijn, krijgt u geen vergunning totdat u een gedegen beschermingsplan hebt ingediend. Dat traject kan de renovatie met twee jaar vertragen – met hoge kosten en veel irritatie tot gevolg.

Vleermuizen in de VvE

Wet Natuurbescherming en Flora- en Faunawet

Bij plannen voor een flinke renovatie moet de VvE (als gebouweigenaar) altijd onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen laten verrichten in het kader van de Wet Natuurbescherming (voorheen de Flora- en Faunawet). Reden: de kans dat er vleermuizen in uw complex ‘wonen’, is heel groot. In vrijwel alle complexen uit de jaren 60,70 en 80 zitten vleermuizen.

Onderzoek naar vleermuizen binnen de VvE

Het onderzoek begint met een visuele inspectie. Er is een landelijke database, maar die levert niet altijd voldoende informatie. Bijna altijd blijkt nader onderzoek nodig. Dat duurt een jaar: de vleermuizen moeten worden gevolgd in de zomerperiode (de kraamtijd, als ze jongen hebben), de nazomer en herfst (de paartijd) en soms ook in de winter. Dat laatste kan complex zijn want vleermuizen zijn in de winter minder actief. In totaal vinden vier à zes onderzoekrondes plaats.

Maatregelen treffen

Als er verblijfplaatsen worden aangetroffen, moeten maatregelen worden genomen. Misschien kan de renovatie op een minder ingrijpende manier worden uitgevoerd. Als dat niet kan, moet een alternatieve verblijfplaats voor de vleermuizen worden gezocht. Bijvoorbeeld in de vorm van vleermuiskasten in de gevel.

Het onderzoeksrapport gaat – samen met het beschermingsplan – naar de gemeente en de provincie. En Dan kan het nog wel tien maanden duren voor de ontheffing voor de Wet Natuurbescherming wordt verleend.

Oplossingen

Onderzoek is altijd nodig. Maar renovatie/verduurzaming gaat veelal allereerst om na-isolatie van de gevel. Vleermuizen zitten graag in de spouw: lekker warm en vorstvrij. Misschien hoeven ruimtes waar weinig mensen komen, niet te worden geïsoleerd (het trappenhuis bijvoorbeeld). Hoe meer ruimte u biedt aan de vleermuizen, hoe groter de kans op ontheffing.

Neem de Wet Natuurbescherming dus serieus en begin op tijd!

Meer informatie vindt u hier

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox