Plaatsen van een ring-deurbel in de VvE

Het plaatsen van een Ring-deurbel door een eigenaar binnen een Vereniging van Eigenaren (VvE) kan leiden tot verschillende juridische vraagstukken. Dit artikel biedt een overzicht van de relevante juridische aspecten en verwijst naar een recente uitspraak waarin een vergelijkbaar geschil werd beslecht. Het doel is om eigenaren binnen een VvE te informeren over de overwegingen en mogelijke uitkomsten bij het aanvragen van toestemming voor het installeren van een Ring-deurbel.

small camera

Juridische aspecten bij het plaatsen van een ring-deurbel

Eigendomsrechten

Binnen een VvE vallen gemeenschappelijke gedeelten en zaken onder het gezamenlijke eigendom en beheer van de VvE. Dit omvat onder andere gangen, trappenhuizen en gevels. Het is belangrijk om de eigendomsrechten te respecteren bij het plaatsen van een Ring-deurbel.

Toestemming

Volgens Artikel 5:121 van het Burgerlijk Wetboek is het vereist dat een eigenaar toestemming verkrijgt van de VvE voordat veranderingen worden aangebracht aan gemeenschappelijke gedeelten en zaken. Dit betekent dat voor het installeren van een Ring-deurbel toestemming moet worden verkregen van de VvE.

Privacy

Het gebruik van camera’s die persoonsgegevens verwerken, zoals de Ring-deurbel, valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is belangrijk om rekening te houden met de privacyregelgeving bij het plaatsen en gebruiken van een Ring-deurbel.

judge hammer

Recente uitspraak

Een recente uitspraak in een zaak tussen een VvE en een eigenaar die camera’s op gemeenschappelijke ruimtes had geplaatst, biedt inzicht in de juridische standpunten.

Geen gerechtvaardigd belang

De rechtbank oordeelde dat de eigenaar geen gerechtvaardigd belang had bij het filmen van gemeenschappelijke eigendommen en voorbijgangers. Dit betekent dat er een goede reden moet zijn om camera’s te plaatsen, zoals beveiligingsdoeleinden.

Schending van medegebruiksrecht

Het plaatsen van camera’s zonder toestemming van de VvE werd gezien als een schending van het recht van medegebruik van andere eigenaren en gebruikers. Dit benadrukt het belang van het verkrijgen van toestemming van de VvE voordat camera’s worden geïnstalleerd.

Verwijdering van de camera’s

De rechtbank besliste dat de eigenaar de camera’s die gericht waren op gemeenschappelijke gedeelten moest verwijderen en verwijderd moest houden. Dit benadrukt de consequenties van het niet naleven van de toestemmingsvereisten.

Toestemming voor een Ring-deurbel

Toestemming van de VvE

Op basis van de genoemde uitspraak en de juridische overwegingen is het essentieel dat een eigenaar binnen een VvE toestemming verkrijgt voordat hij een Ring-deurbel installeert. Dit voorkomt mogelijke juridische geschillen.

Schriftelijk verzoek

Het wordt aanbevolen om een schriftelijk verzoek in te dienen bij het VvE-bestuur waarin de redenen en het beoogde doel van de installatie worden toegelicht. Dit biedt transparantie en helpt bij het beoordelen van de aanvraag.

Overwegingen van de VvE

Bij het beoordelen van het verzoek zal de VvE mogelijk kijken naar verschillende factoren, waaronder de noodzaak, privacyaspecten, mogelijke verstoring van het gemeenschappelijk gebruik en de visuele impact op het gebouw. Het is belangrijk om deze aspecten in overweging te nemen bij het aanvragen van toestemming.

AVG

AVG-naleving

Bij het installeren en gebruiken van een Ring-deurbel is het belangrijk om te voldoen aan de vereisten van de AVG met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Dit omvat het zorgvuldig omgaan met de verzamelde gegevens en het waarborgen van de privacy van de bewoners.

Conclusie

Het plaatsen van een Ring-deurbel binnen een VvE vereist zorgvuldige overweging van de juridische aspecten. Het respecteren van eigendomsrechten, privacy en de bevoegdheden van de VvE is van essentieel belang. Een recente uitspraak toont aan dat het zonder toestemming plaatsen van camera’s op gemeenschappelijke gedeelten in strijd kan zijn met het recht van medegebruik. Daarom is het raadzaam om schriftelijk toestemming aan te vragen bij de VvE en rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot privacy en gegevensbescherming. Door deze stappen te volgen, kunnen eigenaren binnen een VvE op een juridisch conforme en verantwoorde manier een Ring-deurbel installeren.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox