Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo en de VvE

Veel VvE’s krijgen op de een of andere manier te maken met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bijvoorbeeld als aan een bewoner aanspraak een scootmobiel wordt toegewezen. Als die niet in het eigen appartement kan worden gestald en opgeladen, zal de bewoner de VvE melden dat het apparaat in de gemeenschappelijke ruimte moet komen. In de centrale hal bijvoorbeeld. Of hij/zij zet hem er gewoon neer.
In de Wmo is geregeld dat de gemeente een ‘maatwerkvoorziening’ kan verstrekken. Dat kan een vervoermiddel zijn maar ook een aanpassing aan de woning of de gemeenschappelijke gedeelten. De gemeente hoeft daarvoor geen toestemming van de eigenaar te hebben. Dus ook niet van de VvE. De gezamenlijke eigenaars, verenigd in de VvE, zijn immers gezamenlijk eigenaar van het gebouw en de gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen.

Zienswijze

In de Wmo staat ook dat de gemeente de VvE moet ‘horen’ vóór de aanpassing wordt verricht of het vervoermiddel wordt verstrekt. De VvE kan dan haar zienswijze geven over de voorziening. Als de scootmobiel in de eigen woonruimte kan worden gestald, kan de VvE dat melden. Ze kan bijvoorbeeld ook aangeven dat de brandveiligheid mogelijk in het geding is. Kunnen de andere bewoners het gebouw nog gemakkelijk in? Wat doet de voorziening met de uitstraling van het gebouw?
Meer dan die zienswijze zit er voor de VvE niet in, want de gemeente hoeft er niets mee te doen.
De VvE kan dus de voorziening niet tegenhouden als de gemeente niet aan haar wensen tegemoet komt.

Wat als we niet meewerken?

Als de VvE weigert mee te werken aan het plaatsen of de uitvoering van de voorziening, kan dat een flinke boete opleveren.

En als de gemeente in gebreke blijft?

Als blijkt dat een voorziening door de gemeente is aangebracht zonder de VvE te raadplegen, kan de rechter daarover een uitspraak doen. Als de bewoner cliënt is in de zin van de Wmo, zal een ‘aanbeveling’ aan de gemeente volgen. Meer niet.

Wat te doen bij schade?

Mogelijk wordt er schade toegebracht aan de collectieve ruimte of delen. Wie betaalt die schade? De juristen van VvE Belang helpen u daar graag mee verder. Bel daarvoor onze helpdesk.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox