24 - 04 - 23

Aktewijziging voor VvE nóg lastiger

Voor iedereen die hoopte dat het makkelijker zou worden om de splitsingsakte te wijzigen, is er slecht nieuws: het wordt niet eenvoudiger maar nog moeilijker. Oorzaak een uitspraak van de Hoge Raad.

Sinds 2005 is het mogelijk om de akte te wijzigen met unanimiteit van stemmen óf met 80 procent van de stemmen en medewerking van het bestuur.

Op 24 februari jl. heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan waardoor het lastiger wordt om voor de tweede optie te kiezen.

Gemeenschappelijk of privé?

In deze zaak ging het om een eigenaar die een gemeenschappelijk deel wilde toevoegen aan zijn privégedeelte. Dat moest worden vastgelegd in een gewijzigde splitsingsakte, want de eigendomsverhoudingen veranderden hierdoor. De zaak werd aan de Hoge Raad voorgelegd.

De VvE heeft de taak om de gemeenschappelijke gedeelten te beheren. De Hoge Raad oordeelde, dat een verschuiving in de eigendom (van gemeenschappelijk naar privé) geen daad van beheer is, maar een daad van ‘beschikken’. De VvE mag niet beschikken over de gemeenschappelijke delen; dat mogen alleen de gezamenlijke eigenaars. Daarom kan in een dergelijke situatie de splitsingsakte alleen worden gewijzigd met medewerking van alle eigenaars.

Kosten = schade

De Hoge Raad oordeelde bovendien dat de kosten die worden gemaakt voor het wijzigen van de akte als schade moeten worden aangemerkt voor een appartementseigenaar die bij het besluit geen baat heeft. Ook hier moet voortaan dus rekening mee worden gehouden als er een besluit tot wijziging van de splitsingsakte wordt genomen.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox