11 - 06 - 19

Geen box 3-vrijstelling voor reservefonds

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ziet niets in een box 3-vrijstelling voor het aandeel in het reservefonds van VvE’s. VvE Belang pleit al jaren voor een regeling waarin het aandeel in het reservefonds valt in box 1. Het aandeel in het vermogen van de VvE hoort immers thuis bij de eigen woning.

Appartementseigenaren zijn – zoals bekend – verplicht om te sparen voor groot onderhoud. Dat gebeurt bij voorkeur op basis van een goed MJOP of door elk jaar 0,5% van de herbouwwaarde aan het reservefonds van de VvE toe te voegen. Belastingtechnisch valt het aandeel van iedere eigenaar in box 3: het geldt als eigen vermogen. Die regeling is onrechtvaardig, want het aandeel in het reservefonds is niet meer van de eigenaars. Bij verkoop van het appartement kunnen ze het niet terugkrijgen. Particuliere woningeigenaars kunnen zelf bepalen wat ze met hun spaargeld doen; dat geldt – als het om het aandeel in de reserves gaat – niet voor appartementseigenaars.

VvE Belang blijft in gesprek met de politiek om de minister op andere gedachten te brengen.

In box 1!

VvE Belang pleit er daarom al jaren voor dat het aandeel in het reservefonds valt in box 1 (net als bij andere woningeigenaars), want het aandeel van het VvE-vermogen hoort bij de eigen woning.

De Tweede Kamerleden Lodders en Koerhuis (VVD) hebben deze kwestie opnieuw aan de orde gesteld naar aanleiding van een uitzending van Radar (Klik hier voor de uitzending) De minister antwoordt op hun vragen dat een lidmaatschapsrecht in een VvE civielrechtelijk een aparte rechtsfiguur is: “Als gevolg daarvan gaat het om een fiscaal afzonderlijk te kwalificeren vermogensrecht dat tot de rendementsgrondslag van de vermogensrendementsheffing wordt gerekend”.

‘Geen onrechtvaardigheid’

De Hoge Raad heeft dit standpunt in 2010 al bevestigd: als de VvE een reservefonds heeft, moet een individuele appartementseigenaar over zijn aandeel in het reservefonds box 3-belasting betalen, voor zover zijn totale vermogen meer bedraagt dan het heffingvrije vermogen.

Het kabinet ziet dan ook geen onrechtvaardigheid, schrijft Ollongren. Er is geen sprake van een verschil in belastingheffing tussen particuliere eigenaars en appartementseigenaar. Een vrijstelling vindt ze dus ook niet nodig. VvE Belang blijft hiertegen ageren, o.a. door steun te zoeken bij politieke partijen. We houden u op de hoogte.

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox