27 - 02 - 23

niet actueel (oud nieuws)

Regeling Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen

VvE Belang en VGM NL (organisatie van beheerders) hebben opnieuw protest aangetekend tegen de Regeling Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen. Die valt negatief uit voor huishoudens achter een blokaansluiting voor warmte en/of elektriciteit. Vergeleken met eigenaren met een eigen cv-aansluiting en een eigen elektriciteitsmeter komen zij er minder gunstig vanaf.

TTB

De RTTB moest er komen omdat huishoudens achter blokaansluitingen in eerste instantie simpelweg waren vergeten. Later meldden achtereenvolgens minister Jetten, de energieleveranciers en de Belastingdienst dat zij zo’n regeling niet konden uitvoeren. Daarom is er nu een subsidieregeling, die alsnog moet worden uitgevoerd door de Belastingdienst.

Datum Regeling Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen

Voor eigenaren met een eigen cv- aansluiting en elektriciteitsmeter is alles geregeld: zij krijgen de tegemoetkoming gewoon via hun energieleverancier op hun rekening.

Voor huishoudens achter een blokaansluiting (dat zijn er 600.000 à 700.000) is de (subsidie)Regeling Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen opgetuigd. Het ziet er nu naar uit dat die in april a.s. van start gaat.

Bezwaren RTTB

VvE Belang en VGM NL hebben op 22 februari jl. opnieuw de bezwaren naar voren gebracht. De Tweede Kamerleden die zich met dit onderwerp bezighouden, hebben een brief ontvangen waarin de bezwaren nog eens worden samengevat.

We noemen er een paar:

  • Het verschil met het reguliere tariefplafond is ongerechtvaardigd groot.
  • De minister gaat uit van 10 procent energiebesparing, maar dat kan niet zomaar in een complex met een blokaansluiting.
  • De rekening voor gas en warmte bestaat voor 35 procent uit niet-beïnvloedbare vaste kosten.
  • De kosten voor de algemene woonvoorzieningen worden buiten beschouwing gelaten.
  • Appartementseigenaars met eigen cv-ketels en stroommeters die in exact dezelfde gebouwen wonen, krijgen een plafond aangeboden van 1.200 m3 gas en 2.900 kWh stroom; voor eigenaars met een blokaansluiting gelden veel lagere verbruiksnormen: 909 m3 en 1.900 kWh.
Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox