INKOOPVOORWAARDEN VVE

VvE's worden in toenemende mate geconfronteerd met algemene (leverings-)voorwaarden
van dienstverleners en leveranciers, die niet in het voordeel van de VvE zijn.

Aansprakelijkheden die normaal voor de dienstverlener of leveranier komen,
worden verlegd naar de VvE; garanties worden beperkt; tekortkomingen in de nakoming
worden in financiƫle gevolgen beperkt; noem maar op. En dat allemaal in de kleine lettertjes,
die meestal niet gelezen worden. Tot voor kort was het voor de VvE 'take it or leave it',
de VvE kon moeilijk grip krijgen op deze materie, laat staan dat ze daarin wijzingen konden aanbrengen.

VvE Belang heeft daar een oplossing voor: algemene inkoopvoorwaarden die voor de VvE worden
gehanteerd, met uitsluiting van de voorwaarden van de dienstverleners en leveranciers.
Daarmee wordt de VvE in het zadel geholpen en is het de VvE die bepaalt wat ze krijgt en onder welke voorwaarden!

De algemene inkoopvoorwaarden zijn uitsluitend verkrijgbaar voor onze aangesloten VvE's.

Meer informatie:
Bel, mail of schrijf naar onze juridische dienst onder vermelding van uw aansluitnummer.
De inkoopvoorwaarden zullen naar u worden opgestuurd.