6% BTW regeling verlengd

Geplaatst door Administrator (admin) op 22-10-2013
NIEUWS >> BOUWKUNDIG

Persbericht 15-10-2013: 6% BTW regeling verlengd!

Afgelopen vrijdag  (11 oktober 2013) hebben de coalitiepartijen VVD en PvdA een akkoord bereikt met enkele oppositiepartijen over de Begroting van 2014. Onderdeel van deze afspraken is de verlenging van tijdelijke verlaging van de BTW op arbeid bij onderhoud, renovatie en herstel van woningen van 21% naar 6%. Deze maatregel zou op 1 maart 2014 eindigen, maar door de nieuwe begrotingsafspraken wordt de maatregel verlengd tot het einde van 2014.

Al in het voorjaar van 2013 heeft VvE Belang een grote enquête gehouden onder VvE’s in Nederland over de bekendheid met de tijdelijke BTW-verlaging en de mate waarin VvE’s gebruik willen en kunnen maken van deze maatregel.

De uitkomsten van deze enquête waren duidelijk. Ruim een derde van de VvE’s heeft aangegeven moeite te hebben hun plannen voor 1 maart 2014, de oorspronkelijke einddatum van de tijdelijke maatregel, te realiseren. De voornaamste twee genoemde oorzaken zijn tijd voor de besluitvorming binnen de VvE en geld. Eigenaren moeten namelijk wel voldoende middelen in kas hebben om het onderhoud of de renovatie te kunnen laten uitvoeren. Dit is goed nieuws voor VvE’s. Zij hebben nu meer tijd om hun onderhoudsinvesteringen uit te voeren. Hiermee wordt het komende jaar weer ca 500 miljoen euro extra in de bouw- en onderhoudssector geïnvesteerd en snijdt het mes dus aan twee kanten.

Het verlaagde BTW-tarief is een enorme impuls voor de bouwsector en komt ook de kwaliteit van de gebouwde omgeving ten goede, omdat de gebouwen onderhouden worden.

De uitslagen van de enquête vormden een goede reden om de coalitiepartijen, maar ook de partijen betrokken bij het Woonakkoord en overige oppositiepartijen te vragen de tijdelijke maatregel te verlengen.

De actieve lobby van VvE Belang en van andere belanghebbende partijen heeft succes gehad. Want afgelopen vrijdag is bekend geworden in het kader van de begrotingsafspraken dat het verlaagde BTW-tarief van 6% tot eind 2014 zal gelden.

Terug