AVG-licenties

Geplaatst door Michiel Simons (michiel) op 11-06-2019
NIEUWS >>

Sinds 25 mei 2018 moeten alle VvE’s voldoen aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De licenties die veel VvE’s via VvE Belang hebben verkregen, hebben als einddatum 1 september a.s. Wilt de licentie verlengen? Dat kan vóór 1 september a.s. Bestaande vouchers kunt u inleveren tot 1 december a.s.

De AVG kent een zogenaamde documentatieplicht en verplicht u tot documentatie van wat uw VvE doet en gedaan heeft in het kader van de AVG. U heeft daarmee aangegeven hoe u met persoonsgegevens omgaat en waarom. Als u dit gedaan hebt met het stappenplan AVG, en hebt afgerond met een AVG-verklaring vanuit het stappenplan voldoet u aan deze documentatieplicht. Als er niets verandert in de registratie van persoonsgegevens in het kader van de AVG, is een verlening van de licentie in principe niet nodig. Maar als u binnenkort nieuwe systemen introduceert, zoals camerabewaking of een intranet, of u overweegt uw administratie uit te besteden aan een beheerder dan verandert er ook iets op het terrein van de registratie van persoonsgegevens. In dat geval is het handig uw licentie voort te zetten. Verandert er echter de komende jaren niets dan volstaat een jaarlijkse update van de AVG-verklaring. Dat doet u door het dossier door te nemen en schriftelijk vast te leggen dat alles nog up-to-date is. Daarvoor heeft u de licentie niet nodig.

Heeft u nog helemaal niets gedaan aan de AVG, of bent u nog niet klaar met het stappenplan dan raden we u een licentie af te nemen, danwel deze te verlengen.

Meer informatie: Stichting AVG voor Verenigingen. De supportdesk is op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar op 0183-207803. Of kijk op  https://avgverenigingen.nl/

Terug