Bij woning VvE's verplicht afstorten in het onderhoudsfonds

Geplaatst door Administrator (admin) op 14-02-2017
NIEUWS >> ALGEMEEN (overal)
IVBN en VvE Belang zijn van mening dat het goed is dat alle bij een woning-VvE betrokken eigenaren ook feitelijk ieder jaar afstorten in het VvE onderhoudsfonds. Volgens IVBN en VvE Belang gaat in de  praktijk het verstrekken van een garantie tot afstorten door eigenaren die hun eigendom verhuren, naast eigenaar/ bewoners, niet werken. 
  
VvE Belang en IVBN (de vereniging voor Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland) reageren hiermee gezamenlijk op een discussie in het parlement over het (verplicht) storten in het onderhoudsfonds door de gezamenlijke eigenaren in een woning-VvE. Het wetsvoorstel de inzake de ‘Wet verbetering verenigingen van eigenaars’ (Wvvve) dat op 14 november 2016 aan de Tweede Kamer werd aangeboden, beoogt het functioneren van VvE’s te verbeteren door een minimumnorm te stellen aan de reservering voor groot onderhoud door VvE’s. Deze norm kan de VvE inroepen tegen een of meerdere weigerachtige eigenaar(s) die niet willen reserveren door rechtstreekse stortingen voor groot onderhoud in het reservefonds van de VvE. 
 
Het wetsvoorstel biedt nu de alternatieve mogelijkheid om een garantstelling af te geven. VvE en IVBN zijn van mening dat een dergelijke garantstelling niet van toepassing zou moeten zijn bij woning-VvE’s waarin, naast particuliere woningeigenaren, ook (al dan niet professionele) eigenaren betrokken zijn die hun eigendom verhuren. Om problemen te voorkomen dienen álle bij een woning VvE betrokken eigenaren af te storten in het onderhoudsfonds. 
 
Voor IVBN-leden is het jaarlijks afstorten in het onderhoudsfonds op basis van een Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP) al bestaande praktijk. IVBN en VvE Belang zijn van mening dat het goed is deze praktijk van toepassing te laten zijn op alle woning VvE’s waarin naast particuliere woningeigenaren ook  eigenaren betrokken zijn die hun eigendom verhuren, of deze laatste(n) nu wel of niet een meerder- of een minderheid van de VvE hebben. 
 
Aan VvE’s met daarin professionele eigenaren en commercieel vastgoed of een woning-VvE waarin één eigenaar het 100% belang heeft moet de wetgeving de ruimte blijven bieden om binnen zo’n (professionele) VvE zelf te bepalen of en hoe de onderhoudsverplichting wordt nagekomen. Zodra de desbetreffende eigenaar zijn 100% belang in de woning-VvE vermindert, moet ook hij gaan afstorten in het onderhoudsfonds.  
 
Terug