Burenrecht in de praktijk; Een tuin, maar geen speeltuin

Geplaatst door (malik) op 04-10-2021
NIEUWS >>

VvE ‘Weide Blick’ heeft heel wat te stellen met Jantine, een van hun leden. Nou ja, niet zozeer met Jantine als wel met haar tweelingzonen Dylan en Delano; inmiddels 10 jaar oud. Het gezinnetje woont in een driekamerappartement in het kleinschalige appartementencomplex. Dat telt 10 eigenaars. Sinds de scheiding van haar man, nu bijna drie jaar geleden, heeft Jantine de grootste moeite om alle ballen in de lucht te houden: fulltime werk, de twee jongens, het huishouden… En toen kwam het Covid-19-virus.

In het begin ging het nog wel, maar sinds het najaar van 2020 zat de tweeling een groot gedeelte van de week thuis. Net als Jantine, maar zij heeft haar handen vol aan haar werk. Gelukkig voor de kinderen beschikt de VvE over een leuke binnentuin. Daar spelen de jongens van afschuwelijk vroeg (volgens twee oudere buurvrouwen) tot heel laat (volgens dezelfde buurvrouwen). De dames doen hun beklag bij de voorzitter van het VvE-bestuur. Hun klacht valt een beetje ongelukkig, want voorzitter Jack woont alleen en hij

vindt Jantine eigenlijk wel erg leuk. Dus vertelt hij de beide bewoonsters dat ze toch moeten begrijpen hoe lastig deze situatie is voor Jantine en de kinderen.

De dames gaan in beraad, want ze vinden dat de herrie onacceptabele vormen aanneemt. Bovendien staat in het splitsingsreglement uitdrukkelijk dat de tuin bestemd is ‘voor het oog’ en dus niet om in te spelen. Honden mogen er - logisch - ook niet in worden uitgelaten. Ze begrijpen ook wel dat ze eigenlijk naar Jantine moeten stappen, maar ja,

het is toch je buurvrouw…

Reglement aanpassen?

Een van de andere bewoners heeft de oplossing: kan dat reglement dan niet worden aangepast? Iedereen begrijpt toch dat deze rare tijden vragen om wat flexibiliteit. Jack

is opgelucht: natuurlijk, dat is het! Helaas is Jack een van die bestuurders die zich niet goed hebben verdiept in het appartementsrecht. De secretaris van het VvE-bestuur heeft

dat wél gedaan en hij maakt hem er fijntjes op attent dat wijziging van het splitsingsreglement hoge kosten met zich meebrengt. Bovendien moet 80 procent van de eigenaars het eens zijn met de wijziging. Dat valt niet te verwachten, want inmiddels heeft een derde bewoner zich gemeld met klachten over Dylan en Delano. Deze medebewoner, Martin, werkt ook vier dagen per week thuis en kan zich moeilijk concentreren door het lawaai van de kinderen. Die 80 procent kan de VvE dus wel vergeten.

Burenrecht

Door gebruik te maken van het burenrecht kan de ene buur de andere buur rechtstreeks aan spreken zonder tussenkomst of bemoeienis van het bestuur van de VvE. In veel gevallen gaat het daarbij om onrechtmatige hinder. Wat onrecht
matig is, hangt af van de omstandigheden van het geval.

Mede-eigenaar Marjolein heeft wel eens gehoord van burenrecht. In het Burgerlijk Wetboek wordt gesproken over ‘naburige erven’, in dit geval dus de achtertuin van Jantine en die van haar buren. Het wordt voorjaar, jantine koopt een fijne trampoline voor haar kinderen en zet ze neer in haar achtertuintje, dat direct grenst aan de gemeenschappelijke tuin én aan het tuintje van Martin. De trampoline - een ‘bouwwerk’ volgens de wet - staat tegen het hekje dat haar tuintje scheidt van het lusthofje van haar buurman. De regels gelden niet voor publieke erven, maar daarvan is bij ‘Weide Blick’ geen sprake: ook de gemeenschappelijke tuin is eigendom van de VvE. Buurman Martin doet daarom - ook op aandringen van zijn mede-eigenaars - een beroep op het burenrecht: de trampoline moet weg.

Hebt u ook een Jantine met een Dylan en Delano in uw appartementencomplex? Of vraagt u zich af wat het burenrecht in uw geval kan betekenen? De meeste regels van burenrecht zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek, in de paragraaf
‘Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven’ (artikel 5:37 t/m 5:59 BW).

Terug