Cameratoezicht en AVG

Geplaatst door Administrator (admin) op 29-08-2018
NIEUWS >> ALGEMEEN (overal)

Dit voorjaar mochten we enige duizenden VvE-bestuurders verwelkomen op de korte AVG-cursussen. Uit de reacties die we ontvingen, blijkt dat de meeste deelnemers enthousiast aan de slag zijn gegaan met het stappenplan dat we hebben ontwikkeld. Maar er blijven natuurlijk altijd nog vragen over als het gaat om heel specifieke onderwerpen. Een voorbeeld: camera’s ophangen in uw appartementencomplex; mag dat zomaar?

Voorwaarden:

  • Er moet een ‘gerechtvaardigd belang’ zijn, bijvoorbeeld de beveiliging van eigendommen en bewoners.
  • Cameratoezicht mag als u geen andere mogelijkheid ziet voor de beveiliging. Cameratoezicht moet onderdeel zijn van een totaalpakket aan maatregelen.
  • De VvE moet een privacytoets uitvoeren waaruit blijkt dat de belangen van de VvE zijn afgewogen tegen de belangen van de bewoners.
  • Iedereen moet ervan op de hoogte zijn dat er cameratoezicht is (bijv. met bordjes).
  • De camera mag niet in de woningen of op straat opnames maken. Er mag alleen gefilmd worden als dat absoluut noodzakelijk is.
  • De camerabeelden mogen maximaal vier weken worden bewaard.
  • Voor een besluit om cameratoezicht toe te passen, hebt u een meerderheidsbesluit in de ALV nodig.

Is uw VvE nog niet AVG proof?  Vraag hier simpel en voordelig uw AVG licentie aan

Terug