Companen onderzoek 2020-2021

Geplaatst door Sven (sven) op 17-09-2021
NIEUWS >> VOORLICHTING

Het gaat steeds beter met de Nederlandse VvE’s. Meer VvE’s hebben een reservefonds en het overgrote deel reserveert op basis van een meerjarenonderhoudsplan. Dat staat in het rapport ‘Reserveren en presteren’ van onderzoeksbureau Companen. VvE Belang was opdrachtgever van het onderzoek. 

Ruim 5.000 VvE’s gaven antwoord op de volgende vragen:

  1. Op welke wijze reserveert uw VvE voor onderhoud: via reserveringen, garantie of eigen vermogen?
  2. Welke belemmeringen ervaart u bij het reserveren voor onderhoud?
  3. Is er expliciet een relatie gelegd tussen de hoogte van de reservering en de voorgenomen investeringen op basis van de Meerjarenonderhoudsbegroting? En hebt u daarvoor een bouwkundig onderzoek laten uitvoeren? Waarvoor moet u de komende jaren investeren? Is de VvE zich bewust van mogelijke risico’s die ze loopt?
  4. In welke mate is bij de reservering rekening gehouden met verduurzamingsmaatregelen?

Bijna allemaal een eigen bankrekening

Momenteel heeft 99 procent van de VvE’s een eigen bankrekening (in 2012 was dat nog 87 procent). De verenigingen die geen bankrekening hebben, vinden de kosten voor het openen van een bankrekening te hoog of de geboden spaarrente te laag.

Sparen

Momenteel reserveert 84 procent van de VvE’s op basis van een MJOP en doet 13 procent dit op basis van 0,5 procent van de herbouwwaarde van het gebouw. Bijna alle VvE’s hebben een reservefonds voor groot onderhoud (dat is ook verplicht). In 2012 had nog maar 81 procent van de VvE’s een reservefonds. Een duidelijke verbetering dus!

 

Waarom niet?

Van de VvE’s zonder reservefonds geeft 14 procent aan dat ze een te lage rente op het reservefonds zien als een belemmering. Dit zijn VvE’s waar geen besluit is genomen over een reservefonds. Waarschijnlijk zijn veel kleine VvE’s nog niet op de hoogte van de verplichting. En soms worden de leden het gewoon niet eens.

 

Goed gevuld

Van de VvE’s met een reservefonds geeft 80 procent aan dat het fonds voldoende gevuld is om alle grote onderhoudsopgaven uit te voeren. 14 procent denkt dat de middelen ontoereikend zullen zijn. Dat zijn vooral kleine VvE’s en VvE’s die oudere complexen beheren. Zij zien met name grote uitgaven op zich afkomen als het gaat om het schilderwerk, panelen en kozijnen, het dak en de balkons.

 

Veel energiebesparende maatregelen

Maar liefst 89 procent van de ondervraagde VvE’s heeft energiebesparende maatregelen getroffen. Ledverlichting is het populairst, want daarvoor hoeft niet te worden gespaard. Bovendien is de terugverdientijd kort. Bij VvE’s in nieuwere complexen wordt meer gedaan aan energiebesparing.

De deelnemende VvE’s hebben voor de komende jaren vooral interesse in zonepanelen en ledverlichting.

 

Hoe betalen we dat?

VvE’s houden niet van lenen om duurzaamheidsmaatregelen te betalen: dat doet maar twee procent. Vragen om een eenmalige bijdrage is ook niet populair, en dat geldt ook voor verhoging van de VvE-bijdrage.

 

Het volledige rapport

Het nieuwe rapport biedt heel veel informatie; mooi uitgesplitst naar onderwerp, grootte van de VvE en soms ook naar regio. Het bevat veel details; te veel om hier te bespreken. Wilt u zich verdiepen in de wereld van de VvE’s en de trends die daarin te zien zijn? Lees dan hier het Companen rapport 2020-2021

 

Terug