Cv-ketels worden veiliger door wettelijke certificering

Geplaatst door Michiel Simons (michiel) op 11-06-2019
NIEUWS >> ALGEMEEN (overal)

Vanaf 2021 mogen alleen gecertificeerde verwarmingsbedrijven met vakbekwame monteurs werken aan cv-ketels, geisers en gashaarden. De Tweede Kamer heeft die wettelijke regeling voor gasverbrandingsinstallaties aangenomen op 28 mei jl. Het aantal ongevallen door koolmonoxide moet daardoor verminderen. De Eerste Kamer moet nog instemmen met dit besluit.

 

Aanleiding voor deze nieuwe certificeringsregeling is het Koolmonoxide-rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2015. Die concludeerde dat bestaande kwaliteitsregelingen de veiligheid van woningbezitters niet konden borgen. Koolmonoxide, ook bekend als CO, staat niet voor niets bekend als sluipmoordenaar. Het gas is onzichtbaar en het is geurloos, maar inademing kan ernstige lichamelijke gevolgen hebben. Jaarlijks overlijden in Nederland gemiddeld 10 tot 15 personen door koolmonoxidevergiftiging. Enkele honderden mensen belanden in het ziekenhuis. De meest voorkomende oorzaak is een ondeugdelijke installatie.

Handhaving

Kleine installatiebedrijven hebben geprotesteerd tegen de regeling: zij vrezen dat de kosten van certificering voor hen te hoog zullen zijn. Ook wordt nog gezocht naar een manier om effectief te kunnen handhaven. Belangrijkste struikelblokken zullen de kosten en handhaving zijn. Zo is de angst dat de regeling te duur gaat worden voor installatiebedrijven. Ook zoeken de instanties nog naar de juiste wijze om effectief te kunnen handhaven.

Overgangstermijn

De wetswijziging gaat officieel in op 1 januari 2020. Er is een overgangstermijn van een jaar. In die tijd moeten monteurs worden geholpen om te voldoen aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen. Zowel bedrijven als personen moeten het procescertificaat halen. Elke monteur die straks wil installeren en ook in bedrijf wil stellen, moet slagen voor een theorie- en praktijktoets, ongeacht het opleidingsniveau en diploma’s. Vakbekwame monteurs zijn straks herkenbaar via een zogenoemd Vakpaspoort. Dit is een app op de smartphone waarmee monteurs aan klanten en controlerende instanties kunnen laten zien dat zij vakbekwaam en dus bevoegd zijn.

En de gasleiding?

De gasleiding valt nog buiten de wetgeving, omdat hier geen risico is op koolmonoxide. De wet valt onder de Woningwet.

 

Terug