Een kascommissie? Hebben we die nodig?

Geplaatst door Anne Westbroek (anne) op 04-11-2020
NIEUWS >> JURIDISCH

Een kascommissie? Hebben we die nodig?

Wat gebeurt er met mijn VvE-bijdrage? Springt het bestuur van de VvE goed met mijn geld om? Het bestuur van de VvE moet die vragen beantwoorden. De kascommissie onderzoekt of alles klopt. Elke VvE is verplicht een kascommissie te benoemen.

Tijdens de algemene ledenvergadering moet het bestuur de jaarrekening en het verslag presenteren aan de leden. Voor het zo ver is, heeft de kascommissie haar belangrijke taak verricht: zij heeft alle financiƫn aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen, zodat de ledenvergadering met een gerust hart decharge aan het bestuur (en eventueel de beheerder) kan geven. De kascommissie is dus van groot belang voor de VvE. Als een accountant wordt ingeschakeld, is een kascommissie niet verplicht.

Wie zit er in de kascommissie?

De kascommissie wordt gekozen uit de leden van de VvE. Ze bestaat uit minstens twee leden van de VvE; de wet schrijft dat voor. De kascommissie wordt elk jaar opnieuw benoemd, maar elk jaar mogen dezelfde mensen erin plaatsnemen. Voorwaarde: ze zijn lid van de VvE maar niet van het bestuur.

Verantwoordelijkheden

Het bestuur blijft te allen tijde verantwoordelijk voor een juiste weergave van de cijfers. De kascommissie controleert of alle cijfers kloppen; ze mag daarin niets wijzigen.

Het bestuur stelt de jaarrekening samen; de kascommissie controleert die. Het bestuur moet alle gewenste informatie aan de kascommissie verstrekken; ook bijvoorbeeld notulen van bestuursvergaderingen.

En uiteindelijk beslist de ledenvergadering of de gepresenteerde cijfers juist zijn en of decharge kan worden verleend aan het bestuur (en eventueel de beheerder). De ledenvergadering heeft altijd het laatste woord.

Bekijk het filmpje over de werkzaamheden van de kascommissie.

 

Terug