Gemiste kansen in het Modelreglement 2017 voor de VvE

Geplaatst door Administrator (admin) op 21-12-2017
NIEUWS >> ALGEMEEN (overal)

VvE Belang is blij dat het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 2017 recent verschenen is. De belangenorganisatie voor de VvE en de appartementseigenaar constateert dat een aantal elementen zeker meerwaarde bieden, zoals de aandacht voor de Wmo-voorzieningen en voor laadinfrastructuur. Ook de mogelijkheid van elektronisch stemmen is een winstpunt. Helaas is er ook sprake van gemiste kansen. VvE Belang betreurt het dat juist degenen die met het Modelreglement (MR) moeten werken, nauwelijks inspraak hebben gehad in de totstandkoming. Daarnaast is het nieuwe MR in enkele gevallen een stap achteruit in plaats van vooruit.

Mr. Kees Oomen, directeur Public Affairs & Organisatie bij VvE Belang: “Het was de bedoeling van de vorige minister voor Wonen dat het nieuwe Modelreglement het resultaat zou zijn van overleg binnen een breed samengestelde groep betrokkenen. In de praktijk heeft een aantal notarissen zich met de opstelling van het MR beziggehouden, en kregen belanghebbenden slechts weinig tijd om commentaar te leveren. Met de vele verbeterpunten die door hen zijn aangedragen, is vrijwel niets gedaan.”

 

“Het feit dat iedere vorm van toelichting ontbreekt, zal in de toekomst zeker aanleiding zijn voor veel problemen – en dus voor geschillen.

Bovendien moeten we constateren dat het nieuwe MR alle bestaande Verenigingen van Eigenaars geen enkel voordeel biedt. Het was beter geweest als er een systeem was geïntroduceerd waarmee de nieuwe regels in ‘oude’ reglementen kunnen worden geïmplementeerd. Dan konden alle VvE’s hun voordeel doen met de nieuwe bepalingen.”

 

De VvE als probleemeigenaar

Oomen: “Het is goed dat in het MR aandacht wordt besteed aan de stalling van scootmobiels en aan de mogelijkheid om laadpalen voor elektrische voertuigen te realiseren. Probleem is dat bij alle onderwerpen de ‘hoe-vraag’ niet wordt beantwoord. Er is op geen enkel wijze aangegeven hoe de verenigingen met deze vraagstukken moeten omgaan. De Vereniging van Eigenaars wordt daarmee probleemeigenaar: ze moet zelf maar uitzoeken hoe ze aan de bepalingen vormgeeft.”

 

“Ook voor kleine VvE’s is weinig aandacht, terwijl juist die kleine verenigingen weinig hebben aan zo’n uitgebreid modelreglement. Zij moeten – als het aan de samenstellers ligt – zelf maar een MR schrijven. Dat is natuurlijk niet de oplossing.

Aan gemengde complexen (huurders en eigenaars in één complex) wordt eveneens weinig aandacht besteed. Dat is jammer, want het aantal gemengde complexen is heel groot. De samenstellers van het MR stellen dat het primaat bij het eigendom ligt. Het was beter geweest als duidelijk was gemaakt wat in het MR moet worden opgenomen en welke onderwerpen thuishoren in het Huishoudelijk Reglement.”

 

De Wet VvE en het nieuwe MR

Het nieuwe Modelreglement anticipeert op de inwerkingtreding van de Wet verbetering functioneren VvE’s op 1 januari 2018. Daarin staat dat VvE’s een minimumbedrag moeten reserveren voor het uitvoeren van onderhoud. De VvE mag volgens het MR 2017 kiezen of ze reserveert op basis van een meerjarenonderhoudsplan of op basis van de herbouwwaarde van het complex. In dat geval moet de vereniging elk jaar 0,5% van de herbouwwaarde aan de reserve toevoegen.

Oomen: ”Daarmee zetten we een stap terug in de tijd: in het MR 2006 was al bepaald dat gereserveerd moet worden op basis van een goed, recent meerjarenonderhoudsplan. Dat is in alle gevallen aan te bevelen.”

 

“We hadden gehoopt dat het nieuwe MR het voor de VvE eenvoudiger zou maken om besluiten te nemen. Het tegenovergestelde is het geval: het aantal onderwerpen waarvoor een tweederde meerderheid (een gekwalificeerde meerderheid) van stemmen vereist is, is in het MR 2017 groter geworden.

Het was beter geweest als beter was nagedacht over de vraag wat de VvE zelf kan regelen in het Huishoudelijk Reglement. Dan kunnen bepalingen ook eenvoudiger worden gewijzigd. Ik voorzie dan ook in de toekomst nogal wat problemen bij splitsingen die onder het nieuwe MR vallen.”

Bekijk / download het Modelreglement 2017

Terug