Goed idee: gebruikersovereenkomst

Geplaatst door Michiel Simons (michiel) op 09-04-2020
NIEUWS >> ALGEMEEN (overal)

Wil een van uw leden een airco laten plaatsen? Of is er een andere wens die te maken heeft met de gemeenschappelijke delen, zoals een deel van de tuin? Laat dan een gebruikersovereenkomst opstellen. Dan weet u zeker dat u als bestuur ‘goed zit’.

In een gebruikersovereenkomst kunnen verschillende zaken worden geregeld, zoals  de aanleg, het onderhoud, de vervanging en vernieuwing van de installatie. U kunt er ook in vermelden aan welke kwaliteitseisen het werk moet voldoen. In de overeenkomst kunt u ook zaken regelen als toezicht en aansprakelijkheid voor schade en verzekering.

Kettingbeding

Het is verstandig om een zogeheten kettingbeding op te nemen in de gebruiksovereenkomst. Daarin wordt bepaald dat de afspraken moeten worden bedongen bij een opvolgende appartementseigenaar. Een opvolgende eigenaar is immers anders niet gehouden aan de gemaakte afspraken tussen de VvE en de vorige eigenaar.

Het is gebruikelijk dat de kosten voor het opstellen van een gebruiksovereenkomst worden doorbelast aan de betreffende eigenaar; niet aan de VvE.

Gebruikersovereenkomst van VvE Belang

Het opstellen van een gebruikersovereenkomst kost € 310,-. Hebt u een Pluspakket? Dan vallen de kosten van een gebruikersovereenkomst volledig in het Pluspakket ad € 295,- inclusief btw. U kunt de Pluspakket-uren eenmalig inzetten voor het laten opstellen van een gebruikersovereenkomst. Interesse? Mail naar juridisch@vvebelang.nl of bel 0162 469 120.

 

Terug