Goed nieuws voor kleine VvE’s: Het Modelreglement Kleine VvE’s is een feit.

Geplaatst door (malik) op 20-08-2021
NIEUWS >>

Voor kleine Verenigingen van Eigenaars zijn de vele regels van het appartementsrecht vaak lastig uitvoerbaar. Er is nu een oplossing voor dat probleem: het Modelreglement voor de kleine VvE. Dat maakt het bestuur en beheer een stuk eenvoudiger. Astrid Luijk (VvE Belang), Claudia Siewers en Ingrid de Jong hebben het nieuwe modelreglement opgesteld. Het initiatief kwam van VvE Belang.

Het reglement is eenvoudig van opzet. Zo zijn artikelen weggelaten die niet per se in het reglement behoeven te worden opgenomen. Bijvoorbeeld dingen die al in de wet geregeld zijn. Het principe van de VvE blijft gelijk: besluiten worden genomen door de vergadering van eigenaars, het hoogste orgaan van de VvE. Alle eigenaars zijn verplicht lid van de VvE.

De belangrijkste onderdelen:

  1. Alle besluiten worden genomen met een gewone meerderheid.
  2. Er is zo weinig mogelijk gemeenschappelijk (dus zo weinig mogelijk besluiten).
  3. Als de VvE-leden het eens zijn over de jaarrekening (die blijft verplicht!), is controle door een accountant of kascommissie niet nodig.
  4. Alle leden zijn bestuurder.

Benieuwd naar de tekst van het Modelreglement voor de kleine VvE? Die vindt u hier 

 

Terug