Hoe staat uw dak ervoor? Laat het inspecteren!

Geplaatst door Sven (sven) op 28-06-2021
NIEUWS >> BOUWKUNDIG

Is uw dak ‘op leeftijd’? Of klagen de bewoners van de appartementen op de bovenste verdieping over lekkage? Maakt u zich zorgen bij een zware storm? Neem voor alle zekerheid een abonnement op de module Bouwkundige Ondersteuning. Klik hier

Bij de valwinden in juni jl. waaiden o.a. in Leersum bij sommige huizen het dak weg. Forse schades waren het gevolg. De bewoners moesten een week hun huis uit. U wilt niet dat zoiets bij u gebeurt. Bij een dakinspectie komen alle grote en kleine beschadigingen aan het licht. Daarmee kunt u veel problemen voorkómen. En de bouwkundige van VvE Belang kijkt verder: al uw bouwkundige vragen kunt u bij hem kwijt.

Klik hier voor informatie en aanmelding.

Module Bouwkundige Ondersteuning

Een abonnement op de module Bouwkundige Ondersteuning biedt u veel voordelen:

· U krijgt een vaste contactpersoon binnen VvE Belang voor al uw bouwkundige vragen.

· U kunt voor ondersteuning op bouwkundig gebied telefonisch onbeperkt een beroep doen op uw contactpersoon.

· Uw contactpersoon komt eenmaal per jaar bij u op locatie; tijdens dit bezoek zullen de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

  1. doornemen van alle onderhoudscontracten en bijhorende logboeken; waar nodig voorstellen doen voor aanpassing, verlenging of vervanging van deze contracten;
  2. doornemen van het MJOP (indien aanwezig) en op basis van een visuele inspectie beoordelen of voor het komende jaar geplande werkzaamheden uitgesteld kunnen worden of dat later geplande werkzaamheden versneld uitgevoerd dienen te worden;
  3. geven van advies omtrent uit te voeren onderhoud op basis van visuele inspectie indien geen MJOP aanwezig is;
  4. beoordelen van de kwaliteit van in de voorgaande periode (jaar) uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden, voor zover dit middels een visuele opname mogelijk is;
  5. adviseren over de wijze waarop geplande werkzaamheden in de markt gezet kunnen worden om de kwaliteit hiervan optimaal te kunnen bewaken; eventueel hier uit voortkomende werkzaamheden als het opstellen van werkomschrijvingen en uitvoerings- en opleveringsinspecties vallen niet binnen het kader van het abonnement;
  6. ondersteuning bij/advisering over wat tijdens het bezoek verder ter tafel komt op het gebied van onderhoud.

· Beknopte schriftelijk verslaglegging van hetgeen tijdens het bezoek besproken is.

· Korting van 10% op het opstellen/actualiseren van een (groen) MJOP,

· Korting van 10% op het opstellen van een energiebesparingsadvies,

· Korting van 10% op een taxatie van de herbouwwaarde t.b.v. de opstalverzekering,

· Jaarlijks kosteloos actualiseren van een door ons opgesteld MJOP

· Doorlichten energiecontract

De kortingen gelden uitsluitend als de bouwkundige de daarvoor benodigde werkzaamheden op locatie kan laten samenvallen met het jaarbezoek in het kader van het abonnement.

De kosten van een abonnement op de Module Bouwkundige Ondersteuning zijn afhankelijk van het aantal appartementen, te weten:
- € 550,00 per jaar - t/m 20 appartementen
- € 695,00 per jaar - 21 t/m 50 appartementen
- € 835,00 per jaar - meer dan 50 appartementen
Deze bedragen zijn inclusief btw.

Korting op verzekering

Als zich toch een calamiteit voordoet, wilt u goed verzekerd zijn. Is uw VvE aangesloten bij VvE Belang? Dan krijgt u 8 % korting op de VvE Meerkeuzepolis van Centraal Beheer. Die sluit u eenvoudig zelf af. Klik hier

De VvE Meerkeuzepolis van Centraal Beheer is speciaal voor VvE 's ontwikkeld. U hebt alles in één keer goed geregeld, en u beschermt uw VvE tegen de meest voorkomende schaderisico's. Bovendien kunt u deze polis precies afstemmen op uw situatie; u kiest zelf wat u wel en niet verzekert. Zo voorkomt u dat uw leden voor verrassingen komen te staan als er iets gebeurt.

De VvE Meerkeuzepolis bestaat uit de volgende verzekeringen:

· Gebouwen (opstal); deze verzekering is wettelijk verplicht

· Aansprakelijkheid; ook deze verzekering is wettelijk verplicht

· Glas

· Bestuurdersaansprakelijkheid

· Rechtsbijstand

· Ongevallen.

U kunt eenvoudig online uw premie berekenen en de verzekeringen afsluiten.

 

Terug