Hoe stevig is úw balkon?

Geplaatst door Sven (sven) op 28-07-2021
NIEUWS >> BOUWKUNDIG

Onlangs werden we opgeschrikt door het bericht dat een bewoonster van een appartement dodelijk is verongelukt doordat het balkon waarop ze stond, afbrak. 

Als VvE hebt u de taak om uw gebouw goed te onderhouden: onderhoud moet op tijd worden uitgevoerd en de kwaliteit van het onderhoudswerk moet goed zijn. Maar dat is voor de meeste VvE’s nog niet zo eenvoudig. Daar hebt u een deskundige voor nodig: de bouwkundige van VvE Belang.

 

Module Bouwkundige Ondersteuning

Exclusief voor VvE’s die zijn aangesloten bij VvE Belang is er de Module Bouwkundige Ondersteuning. Met zo’n abonnement weet u zeker dat u uw gebouw in goede staat houdt.

Als u een abonnement neemt op deze module:

  • krijgt u een vaste contactpersoon binnen VvE Belang voor al uw bouwkundige vragen.
  • kunt u voor ondersteuning op bouwkundig gebied telefonisch onbeperkt een beroep doen op uw contactpersoon;
  • komt uw contactpersoon 1x per jaar bij u op locatie. Tijdens dit bezoek zullen de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

- doornemen van alle onderhoudscontracten en bijhorende logboeken; waar nodig voorstellen doen voor aanpassing, verlenging of vervanging van deze contracten;

- doornemen van het MJOP (indien aanwezig) en op basis van een visuele inspectie beoordelen of voor het komende jaar geplande werkzaamheden uitgesteld kunnen worden of dat later geplande werkzaamheden versneld uitgevoerd dienen te worden;

- geven van advies omtrent uit te voeren onderhoud op basis van visuele inspectie indien geen MJOP aanwezig is;

- beoordelen van de kwaliteit van in de voorgaande periode (jaar) uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden, voor zover dit met een visuele opname mogelijk is;

- adviseren over de wijze waarop geplande werkzaamheden in de markt gezet kunnen worden om de kwaliteit hiervan optimaal te kunnen bewaken (eventueel hieruit voortkomende werkzaamheden als het opstellen van werkomschrijvingen en uitvoerings- en opleveringsinspecties vallen niet binnen het kader van het abonnement);

- ondersteuning bij/advisering over wat tijdens het bezoek verder ter tafel komt op het gebied van onderhoud;

- beknopte schriftelijk verslaglegging van datgene wat tijdens het bezoek besproken is.

 

Verder krijgt u:

- korting van 10% op het opstellen/actualiseren van een (groen) MJOP,

- korting van 10% op het opstellen van een energiebesparingsadvies,

- korting van 10% op een taxatie van de herbouwwaarde t.b.v. de opstalverzekering.

De kortingen gelden uitsluitend als wij de daarvoor benodigde werkzaamheden op locatie kunnen laten samenvallen met het jaarbezoek in het kader van het abonnement.

 

Bovendien:

- wordt jaarlijks een door ons opgesteld MJOP kosteloos geactualiseerd.

- wordt desgewenst uw energiecontract doorgelicht.

Kosten

De kosten van een abonnement op de Module Bouwkundige Ondersteuning zijn afhankelijk van het aantal appartementen, te weten:
- € 550,00 per jaar - t/m 20 appartementen
- € 695,00 per jaar - 21 t/m 50 appartementen
- € 835,00 per jaar - meer dan 50 appartementen
Deze bedragen zijn inclusief btw.

Vraag hier direct het abonnement aan.

Terug