Ik mag geen hond, zegt de VvE. Kan ze dat zomaar verbieden?

Geplaatst door Michiel Simons (michiel) op 19-09-2019
NIEUWS >> ALGEMEEN (overal)

De meeste eigenaars van honden en katten zorgen ervoor dat hun huisdieren geen overlast veroorzaken. Helaas komt dat toch nogal eens voor. Kan de VvE het houden van huisdieren verbieden; bijvoorbeeld door een bepaling in het huishoudelijk reglement op te nemen? Bij twijfel: laat uw huishoudelijk reglement screenen!

In de meeste gevallen is dat niet mogelijk: een verbod op het houden van honden en katten kunt u  alleen in het huishoudelijk reglement opnemen als het splitsingsreglement dat mogelijk maakt. Dat moet dus expliciet in het split singsreglement staan.

Als het splitsingsreglement  die mogelijkheid niet biedt, is de bepaling in het huishoudelijk reglement nietig. Dan heeft het dus geen zin om hem op te nemen.

Wat kan dan wél?

Als een huisdier overlast veroorzaakt, kan het bestuur de eigenaar verplichten om maatregelen te nemen om de overlast te beëindigen. Bij aanhoudende overlast kan het bestuur de eigenaar ook verbieden om het huisdier nog langer te houden.

Een maatregel of verbod met deze strekking kan het bestuur alleen nemen als de algemene vergadering een besluit heeft genomen met deze strekking. Dat kan met een gewone meerderheid van stemmen (de helft plus een).

Zo’n verbod wordt schriftelijk aan de eigenaar bekend gemaakt. Het treedt vier weken na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving in werking. De eigenaar heeft vier weken de tijd om bezwaar te maken tegen de maatregel of het verbod. Dat moet gebeuren door een schriftelijk bezwaarschrift te richten aan het bestuur van de VvE. Daarmee wordt de maatregel of het verbod opgeschort totdat de ledenvergadering een besluit heeft genomen over het bezwaar.

Wat zegt úw huishoudelijk reglement?

Weet u niet zeker of de bepalingen in uw huishoudelijk reglement wel in overeenstemming zijn met het splitsingsreglement? Laat dan uw huishoudelijk reglement screenen door de juristen van VvE Belang. Als u bent aangesloten bij VvE kunt u natuurlijk al uw jurdische / bouwkundige / duurzamheidsvragen stellen aan dé VvE Helpdesk van Nederland. Bel daarvoor 0162 469 120. 

Terug