Informatieplicht energiebesparing voor de VvE

Geplaatst door Michiel Simons (michiel) op 22-07-2019
NIEUWS >> ALGEMEEN (overal)

Het afgelopen voorjaar was de informatieplicht energiebesparing vaak in het nieuws. Bedrijven en instellingen werden opgeroepen om uiterlijk 1 juli jl. te melden welke energiebesparende maatregelen zij zouden treffen. In sommige gemeenten werden ook VvE’s aangeschreven met de mededeling dat zij moeten voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Klopt dit? 

Dat gebeurde in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dat verplicht bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) om energie te besparen. Per 1 juli 2019 is de informatieplicht energiebesparing ingegaan. Deze geldt voor Wet milieubeheer-inrichtingen (Wm-inrichtingen) die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas of een equivalent daarvan verbruiken.

Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Ook VvE’s aangeschreven

In sommige gemeenten werden ook VvE’s aangeschreven met de mededeling dat zij moeten voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Dat is niet juist, want een VvE is geen bedrijf of instelling in de zin van de Wet milieubeheer.

Ook als een VvE bijvoorbeeld een stroomverbruik van 60.000 kWh op jaarbasis heeft, valt ze niet onder de strekking van de wet.

Uitzonderingen

Wanneer de VvE activiteiten ontplooidt die vallen onder de term 'instelling' van wet milieubeheer dient wel te worden voldaan aan de informatieplicht. Dit gaat om uitzonderlijke gevallen, denk hierbij aan de exploitatie van bijvoorbeeld een keuken of restaurant door de VvE.  

Terug