Kamervragen balkons leiden tot onderzoek

Geplaatst door Michiel Simons (michiel) op 18-02-2019
NIEUWS >> ALGEMEEN (overal)

De SP (Sandra Beckerman) heeft Kamervragen gesteld aan Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken met betrekking tot onveilige balkons. Een van de Kamervragen had betrekking op de kwestie hoe het tekortschieten van het onderzoeken van – mogelijk gevaarlijke - balkons zich verhoudt tot de verplichte onderhoudsplanning c.q. het reservefonds. Er volgt een onderzoek dat het ministerie samen met VvE Belang gaat uitvoeren. Partijen gaan samen bekijken hoe dit onderzoek wordt vormgegeven.

 

Sandra Beckerman van de SP vroeg de minister onder andere: “Hoe verhoudt het tekortschieten van het onderzoeken van de balkons zich tot de onderhoudsplanning die Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) dienen te hebben in het kader van hun onderhoudsfonds? Bent u bereid om, samen met VvE Belang, landelijk te onderzoeken wat de bereidheid van VvE's is om de bouwkundige staat van hun eigendom in kaart te brengen?” Het antwoord van de minister luidde: “Ik vind het belangrijk dat deze wettelijke verplichting, die sinds 1 januari 2018 geldt, wordt uitgevoerd. Ik ben daarom blij met de suggestie van mevrouw Beckerman en zal samen met VvE Belang de bereidheid van VvE’s voor het in kaart brengen van de bouwkundige staat van de VvE complexen laten onderzoeken.”  Hoe dit onderzoek precies wordt vormgegeven, gaan partijen samen verder bespreken.

Gevaarlijke vloeren

Balkons en galerijvloeren die vast zijn gestort aan de binnenvloeren van de woningen, zijn mogelijk gevaarlijk. Er zijn geen consoles onder de vloeren. Dan kunnen, o.a. door het gebruik van strooizout, scheuren (door corrosie) in de wapening van de vloeren ontstaan. Die corrosie is niet altijd zichtbaar. Als de vloer in de loop van de jaren is voorzien van een nieuwe afdeklaag of coating, zijn de scheuren bedekt en dus onzichtbaar. Maar de vloeren zijn nog steeds gevaarlijk!

Overigens kan er ook sprake zijn van een bouwkundige fout, bijvoorbeeld doordat er te weinig (of de verkeerde) wapeningsstaven in de vloer zijn aangebracht.

Vóór 1975?

In januari jl. was het weer raak in Breda: daar moesten in allerijl balkons worden ‘onderstempeld’ omdat ze niet stevig genoeg waren. De bewoners moesten snel hun balkons leegmaken zodat de steunpalen konden worden aangebracht. Een dure operatie, en daarna volgen natuurlijk nog de herstelwerkzaamheden om van de balkons weer veilige constructies te maken.

Uit onderzoek van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht blijkt dat zeker de helft van alle zogenaamde uitkragende constructies nog niet is onderzocht. De bewoners lopen dan groot gevaar.

Woont u in een complex dat vóór 1975 is gebouwd? Kijk dan of er consoles zijn aangebracht onder de galerijvloeren en de balkons. Is dat niet het geval? Dan moeten de constructies worden onderzocht op hun draagkracht. Ook als er (nog) geen problemen zijn gemeld.

Galerij- én balkonvloeren

In 2016 werden gemeenten verplicht om eigenaars van appartementencomplexen te waarschuwen. Bij gebouwen van vóór 1975 moest worden onderzocht of de galerijen wel stevig genoeg waren om de bewoners veilig te kunnen dragen. Balkons hoefden niet te worden onderzocht, want die worden minder gebruikt. Meestal wordt op balkons ook geen strooizout gebruikt. Het bleek geen slim advies, want juist bij balkons gaat het vaak fout. Lang niet alle gemeentes hebben de eigenaars goed geïnformeerd. En lang niet alle VvE’s hebben hun galerijen en balkons laten inspecteren.

Uitkragende vloeren; wat nu?

Stel: u woont in een complex dat gebouwd is vóór 1975 en u hebt te maken met uitkragende constructies. Dan zit er maar één ding op: laat de galerijen en balkons inspecteren. Als blijkt dat er een probleem is, moet een gespecialiseerd bedrijf samen met de gebouweigenaar bepalen welke herstelwerkzaamheden nodig zijn. Die vindt u op de sites van VBR of Vabor

 

 

Terug