Lobby VvE Belang heeft succes: VvE valt niet onder verplichtingen Warmtewet

Geplaatst door Administrator (admin) op 08-07-2014
NIEUWS >> ALGEMEEN (overal)

Persbericht - maandag 7 juli 2014

Lobby VvE Belang heeft succes: VvE valt niet onder verplichtingen Warmtewet. Minister H. Kamp (EZ): “De lasten en verplichtingen die voortvloeien uit de Warmtewet, zijn disproportioneel voor de VvE”

VvE Belang, belangenorganisatie voor de VvE en de appartementseigenaar, heeft een belangrijk succes geboekt: Verenigingen van Eigenaren met een gebouwgebonden warmte-installatie worden uitgezonderd van de verplichtingen die volgens de Warmtewet gelden voor een warmteleverancier. Dat staat in een brief die minister Henk Kamp van Economische Zaken op 7 juli naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Voor alle VvE’s met een collectief verwarmingssysteem is dat goed nieuws: zij krijgen nu niet te maken met alle – veelomvattende en kostbare – verplichtingen en lasten die de Warmtewet voor hen met zich meebrengt.

VvE Belang maakt al sinds het begin van dit jaar intensief bezwaar tegen de invoering van de Warmtewet voor VvE’s met een gebouwgebonden verwarmingsinstallatie (veelal blokverwarming). Dat de minister nu heeft erkend dat de bezwaren van VvE Belang terecht zijn, ziet mr. Kees Oomen, directeur Organisatie en Public Affairs, als een groot succes voor de gevoerde lobby.

“De bepalingen in de Warmtewet vormen voor de VvE een enorme financiële en administratieve lastendruk”, zegt Oomen. “Bovendien zouden de kosten voor de VvE in veel gevallen sterk toenemen, en kwam het erop neer dat appartementseigenaren zich door deze wet tegen zichzelf moesten beschermen. Een absurde situatie. Wij zijn blij dat minister Kamp heeft ingezien dat de Warmtewet in conflict is met het appartementsrecht. Voor de betrokken VvE’s betekent het dat zij zich geen zorgen hoeven te maken over de vele werkzaamheden én de extra kosten die de invoering van de Warmtewet met zich meebracht.”

 

“Fundamenteel anders”
In de brief aan de Tweede Kamer stelt Kamp dat de verhouding tussen de VvE als warmteleverancier en de appartementseigenaren een fundamenteel andere is dan de verhouding tussen andere warmteleveranciers en afnemers. Appartementseigenaren zijn geen ‘gebonden gebruikers’: ze bepalen zelf het beleid van de VvE; ook op het gebied van warmtelevering.

De lasten en verplichtingen die voortvloeien uit de Warmtewet, zijn disproportioneel, vindt Kamp ook: “Het gaat hierbij met name om het prijsplafond op de warmtetarieven, de verplichte storingsregistratie, de kosten voor het verplichte lidmaatschap van een geschillencommissie en de compensatie in geval van storingen.”

 Bovendien zou de Warmtewet in veel gevallen leiden tot een sterke stijging van kosten voor de verbruikers, en dat is in strijd met de Warmtewet: die gaat uit van het Niet Meer Dan Anders-principe.

 

Ook correctiefactoren
De Autoriteit Consument & Markt, die toezicht houdt op de uitvoering van de Warmtewet, stelt dat correctiefactoren niet meer mogen worden toegepast. Ook dat is VvE Belang een doorn in het oog. Appartementen op de bovenste etage (en ook nog op het noorden) verbruiken meestal meer warmte dan een appartement in het midden van het gebouw; zeker als het gebouw niet goed geïsoleerd is. Daarvoor worden de eigenaren financieel gecompenseerd.

Minister Kamp is tot de conclusie gekomen dat het verbod op correctiefactoren niet bij de behandeling van de Warmtewet aan de orde is geweest.. Daarom wil hij de mogelijkheid om correctiefactoren toe te passen, alsnog uitdrukkelijk in de wet opnemen. Ook dat is in het belang van alle eigenaren die een appartement met een ‘ongunstige’ ligging bewonen.

Lees hier de Kamerbrief over vragen toepassing Warmtewet en Warmteregeling. Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer met antwoorden op vragen over de toepassing van de Warmtewet en de Warmteregeling, d.d. 7 juli 2014.

Terug